Healthy Ageing @ Work

In dit project, binnen het TEC for Society thema Health, wordt aan de hand van themabijeenkomsten een multidisciplinaire (Fontys-) werkgroep opgestart rondom het thema ‘healhy ageing @work. Deze werkgroep gaat aan de slag om tot een actieplan te komen om werken aan healthy ageing meer onderdeel van het dagelijks werk te maken. Ook bepaalt deze werkgroep aan welke kenmerken technologische innovaties moeten voldoen om healthy ageing op de werkplek en daarbuiten te stimuleren en monitoren. Het project is gekoppeld aan de Master Healthy Ageing Professional van het Domein Mens & Maatschappij.

Het project gaat van start in mei 2019 en is een initiatief van Fontys Sporthogeschool, Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Hogeschool ICT, Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie. Daarnaast wordt samengewerkt met de TU Eindhoven en de externe partners binnen de Raad van Advies van de Master Healthy Ageing Professional, met name: GGD-BZO, GGzE, Ecsplore, Gemeente Eindhoven, Provincie Brabant, CZ, Valkenhof en Zuidzorg.

Sfeerafbeelding Fontys