Hybride leernetwerken

In het project Hybride Leernetwerken, binnen het TEC for Society thema Learning Society, worden rondom expertscholen hybride leernetwerken gevormd met studenten, leerkrachten, schoolleiders, opleiders-onderzoekers die samenwerken aan een innovatievraagstuk van de expertschool. Middels design thinking of onderzoekend leren wordt het vraagstuk aangepakt. Het onderzoek richt zich op het evalueren van de sociale configuratie van leernetwerken en de waarde ervan voor deelnemers met als doel het identificeren van indicatoren die ten grondslag liggen aan successen en dilemma’s bij het sociale leren. Met de instrumenten ontwikkeld tijdens dit project kunnen nieuwe impulsen worden gegeven aan het sociale leren in hybride leeromgevingen en kan verder onderzoek plaatsvinden.

Het project gaat van start in mei 2019 en is een initiatief van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Fontye Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Hogeschool ICT, Fontys Sporthogeschool, Fontys Hogeschool HRM en Psychologie en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid in samenwerking met Signum, SKPO, SALTO scholen, BestOnderwijs, Open Universiteit en Curriculum.nu

Sfeerafbeelding Fontys