Music Enabled Running

Het project Music Enabled Running, binnen het TEC for Society thema HTSM, richt zich op het begeleiden en coachen van hardlopers op basis van gemonitorde data. De patronen binnen de combinatie van fysiologische, biomechanische en psychologische variabelen geven inzicht in de kwaliteit van het hardlopen. Middels convolutional neural networks (CNN’s) worden activiteit patronen herkend en kunnen uitspraken gedaan worden over de individuele hardloop kwaliteit. Dit wordt vergeleken met de kwaliteit van eerdere trainingen van de betreffende hardloper. Vanuit die gegevens wordt bepaald in welke richting de kwaliteit van het hardlopen voor de individuele hardloper verbeterd kan worden. Deze verbetering wordt vervolgens bereikt door het aanbieden van gepersonaliseerd sonificatie en adaptieve muziek.

Het project gaat van start in mei 2019 en is een initiatief van Fontys Sporthogeschool en Fontys Hogeschool ICT. Daarnaast wordt samengewerkt met JimFit, InnovatieLab Marathon Eindhoven, en Sportinnovator Centre Sport en Vitaliteit.

Sfeerafbeelding Fontys