Spoorpark als Privaat Beheerder Openbare Ruimte

Het Spoorpark in Tilburg is een proeftuin voor een grootschalig community building project. Het spoorpark wordt niet primair door de gemeente gefinancierd en beheerd; in plaats daarvan wordt een groot aantal initiatieven op het gebied van sport, kunst, natuur, recreatie en gezondheid vanuit de onderliggende gemeenschappen bijeengebracht om gezamenlijk het park in te rechten en te beheren. Dit is een complex proces waarbij zowel sociale als materiele aspecten belangrijk zijn.

Het project Spoorpark als Privaat Beheerder Openbare Ruimte, binnen het TEC for Society thema Smart Society heeft als doel om te onderzoeken hoe de ontwikkeling van deze Spoorpark-community en de duurzame exploitatie ervan ondersteund kan worden. Er wordt een analyse gemaakt van dit community-building proces, en er wordt geïnventariseerd waar en hoe deze processen door de inzet van ICT gefaciliteerd, versterkt en bestendigd kunnen worden. Het project gaat van start in mei 2019 en is een initiatief van Fontys Hogeschool ICT, Fontys Sporthogeschool en Fontys Hogeschool Social Studies in samenwerking met Spoorpark Tilburg.

Sfeerafbeelding Fontys