Bestellen info-map en contact

Bestellen informatiemap

U kunt de map met alle informatie bestellen voor € 10,- door een mail te sturen naar sporthogeschool@fontys.nl met als titel “Bestellen informatiemap BIB”. U krijgt dan een reactie met alle benodigde verdere gegevens.

Contactgegevens partners 'methode Basisscholen in Beweging'

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij het gebruik van de 'methode Basisscholen in Beweging', neem dan gerust contact op met een van de partners.

Fontys Sporthogeschool

Theo Koomenlaan 3
5644 HZ Eindhoven
Postbus 347, 5600 AH Eindhoven
Telefoon: 08850 81111

GGD Hart voor Brabant

Locatie ’s-Hertogenbosch: Locatie Tilburg:
Pettelaarpark 10 Reitseplein 3
5216 PD 's-Hertogenbosch 5037 AA Tilburg
Telefoon: 0900-4636443 Telefoon: 0900-4636443

GGD West-Brabant & Gemeente Tilburg

GGD West-Brabant Gemeente Tilburg, Afd. Sportontwikkeling
Doornboslaan 225-227 Stappegoorweg 1
4816 CZ Breda 5022 DA Tilburg
Postbus 3369 Postbus 90155
4800 DJ Breda 5000 LH Tilburg
Telefoon: 076-5282000 Telefoon: 013-5325999