Over BBiB

Over Brabantse Basisscholen in Beweging (BBib)

Vanuit de gedachte van het Olympisch Plan en de daarin geformuleerde ambities is in 2012 het plan Brabantse Basisscholen in Beweging (BBib) opgezet. Het versterken van de sportinfrastructuur door lokale, regionale en landelijke sport- en beweeginitiatieven met elkaar te verbinden, is een belangrijk doel op de langere termijn. Op deze wijze willen de partners een bijdrage leveren aan het realiseren van een gezond, aantrekkelijk sport- en beweegklimaat.

Voor Brabantse Basisscholen in beweging wordt dit onder meer gerealiseerd door middel van het aanbieden van een doelgerichte methode om het beweeggedrag van kinderen te beïnvloeden. Gezonde leefstijl, sociale samenhang en respect voor elkaar worden bevorderd door sport- en beweegactiviteiten. Het uiteindelijke doel is dat kinderen voldoen aan de beweegnorm en dat het plezier in de aangeboden beweegactiviteiten leidt tot een leven lang bewegen.

Over Brabantse Basisscholen in Beweging (BBib)

Vanuit de gedachte van het Olympisch Plan en de daarin geformuleerde ambities is in 2012 het plan Brabantse Basisscholen in Beweging (BBib) opgezet. Het versterken van de sportinfrastructuur door lokale, regionale en landelijke sport- en beweeginitiatieven met elkaar te verbinden, is een belangrijk doel op de langere termijn. Op deze wijze willen de partners een bijdrage leveren aan het realiseren van een gezond, aantrekkelijk sport- en beweegklimaat.

Voor Brabantse Basisscholen in beweging wordt dit onder meer gerealiseerd door middel van het aanbieden van een doelgerichte methode om het beweeggedrag van kinderen te beïnvloeden. Gezonde leefstijl, sociale samenhang en respect voor elkaar worden bevorderd door sport- en beweegactiviteiten. Het uiteindelijke doel is dat kinderen voldoen aan de beweegnorm en dat het plezier in de aangeboden beweegactiviteiten leidt tot een leven lang bewegen.

Doel van het project

Brabants Onderwijs in Beweging draagt er toe bij dat in 2016 een aantal algemene en specifieke doelen behaald worden.

Algemene doelen BBib

 • 60 % van de kinderen van de deelnemende basisscholen voldoet aan de Nationale Beweegnorm (huidig landelijk gemiddelde: 29 %).
 • 50 % van de jongeren van de deelnemende scholen voldoet aan de Nationale Beweegnorm (huidig landelijk gemiddelde: 41,6 % [TNO, 2011])
 • Het ‘leefklimaat’ op de deelnemende scholen is verbeterd naar mening van leerlingen, personeel en ouders met als gevolg minder schooluitval.
 • Georganiseerde sportdeelname onder de leerlingen is gestegen, in het bijzonder aan de zeven Noord-Brabantse kernsporten (hockey, turnen, atletiek, hippische sport, wielrennen, zwemmen, voetbal).
 • Sport en bewegen integraal deel uitmaken van het schoolbeleid.

Specifieke doelen BBib

Externe doelstellingen: Vergroten van de beweegkansen van basisschoolleerlingen door:

 • sport en bewegen een prominente plaats te geven in het schoolbeleid;
 • impuls te geven (kwalitatief en kwantitatief) aan het bewegingsonderwijs en sportparticipatie van basisscholen in Noord-Brabant;
 • uitgebreide monitoring van de resultaten;
 • intensieve samenwerking met gemeenten, combinatiefunctionarissen/vakleerkrachten en docenten en studenten Sporthogeschool met als doel kennisuitwisseling en kennisdeling.

Interne doelstellingen: als hogeschool beter aansluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

 • Betere stage mogelijkheden voor onze studenten;
 • Meer aandacht voor sport- en beweegactiviteiten voor 4-12 jarigen in het curriculum;
 • Mogelijkheid tot keuze in gericht werven van combinatiefunctionaris competenties.

Pijlers van programma

 • Bewegingsonderwijs
 • Actief en veilig transport van en naar school
 • Buitenschools sport- en beweegaanbod
 • Bewegen op het schoolplein
 • Ouderbetrokkenheid
 • Schoolbeleid

Onderzoek BBiB door Lectoraat Move to Be

De beoogde projectdoelen worden op verschillende kwalitatieve en kwantitatieve wijzen gemonitord door het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Dit lectoraat werkt in nauwe samenwerking met het werkveld eveneens aan slimme oplossingen om verantwoord en een leven lang, duurzaam te sporten en bewegen. Binnen het BBiB-project ligt het accent op het creëren van inspirerende schoolomgevingen ten behoeve van het stimuleren van een duurzame actieve levensstijl. Onderzoekers uit het lectoraat Move to Be voeren de monitoring van het project uit dat gericht is op 2 aspecten:

 1. School monitoring: middels een uitgebreide vragenlijst en middels het bevragen van de beweegteams en combinatiefunctionarissen wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling die een school doormaakt binnen het project. Er wordt in kaart gebracht op welke pijlers er vooruitgang wordt geboekt en hoe dat gebeurt.
 2. Meten van fysieke activiteit: steekproefsgewijs worden er objectieve metingen uitgevoerd naar de fysieke activiteit van leerlingen. Gedurende een schoolweek dragen de leerlingen een stappenteller en houden een beweegdagboekje bij. Op deze wijze wordt het beweeggedrag van leerlingen op een BBiB- school in kaart te gebracht en de effectiviteit van de ‘op maat’ aanpak op die betreffende school geevalueerd.
 • Doel van het project

  Doel van het project

  Brabants Onderwijs in Beweging draagt er toe bij dat in 2016 een aantal algemene en specifieke doelen behaald worden.

  Algemene doelen BBib

  • 60 % van de kinderen van de deelnemende basisscholen voldoet aan de Nationale Beweegnorm (huidig landelijk gemiddelde: 29 %).
  • 50 % van de jongeren van de deelnemende scholen voldoet aan de Nationale Beweegnorm (huidig landelijk gemiddelde: 41,6 % [TNO, 2011])
  • Het ‘leefklimaat’ op de deelnemende scholen is verbeterd naar mening van leerlingen, personeel en ouders met als gevolg minder schooluitval.
  • Georganiseerde sportdeelname onder de leerlingen is gestegen, in het bijzonder aan de zeven Noord-Brabantse kernsporten (hockey, turnen, atletiek, hippische sport, wielrennen, zwemmen, voetbal).
  • Sport en bewegen integraal deel uitmaken van het schoolbeleid.

  Specifieke doelen BBib

  Externe doelstellingen: Vergroten van de beweegkansen van basisschoolleerlingen door:

  • sport en bewegen een prominente plaats te geven in het schoolbeleid;
  • impuls te geven (kwalitatief en kwantitatief) aan het bewegingsonderwijs en sportparticipatie van basisscholen in Noord-Brabant;
  • uitgebreide monitoring van de resultaten;
  • intensieve samenwerking met gemeenten, combinatiefunctionarissen/vakleerkrachten en docenten en studenten Sporthogeschool met als doel kennisuitwisseling en kennisdeling.

  Interne doelstellingen: als hogeschool beter aansluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.

  • Betere stage mogelijkheden voor onze studenten;
  • Meer aandacht voor sport- en beweegactiviteiten voor 4-12 jarigen in het curriculum;
  • Mogelijkheid tot keuze in gericht werven van combinatiefunctionaris competenties.
 • Pijlers

  Pijlers van programma

  • Bewegingsonderwijs
  • Actief en veilig transport van en naar school
  • Buitenschools sport- en beweegaanbod
  • Bewegen op het schoolplein
  • Ouderbetrokkenheid
  • Schoolbeleid

  Onderzoek BBiB door Lectoraat Move to Be

  De beoogde projectdoelen worden op verschillende kwalitatieve en kwantitatieve wijzen gemonitord door het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. Dit lectoraat werkt in nauwe samenwerking met het werkveld eveneens aan slimme oplossingen om verantwoord en een leven lang, duurzaam te sporten en bewegen. Binnen het BBiB-project ligt het accent op het creëren van inspirerende schoolomgevingen ten behoeve van het stimuleren van een duurzame actieve levensstijl. Onderzoekers uit het lectoraat Move to Be voeren de monitoring van het project uit dat gericht is op 2 aspecten

  1. School monitoring: middels een uitgebreide vragenlijst en middels het bevragen van de beweegteams en combinatiefunctionarissen wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling die een school doormaakt binnen het project. Er wordt in kaart gebracht op welke pijlers er vooruitgang wordt geboekt en hoe dat gebeurt.
  2. Meten van fysieke activiteit: steekproefsgewijs worden er objectieve metingen uitgevoerd naar de fysieke activiteit van leerlingen. Gedurende een schoolweek dragen de leerlingen een stappenteller en houden een beweegdagboekje bij. Op deze wijze wordt het beweeggedrag van leerlingen op een BBiB- school in kaart te gebracht en de effectiviteit van de ‘op maat’ aanpak op die betreffende school geëvalueerd.