Publicaties

De volgende publicaties of artikelen werden geschreven in het kader van Brabantse Basisscholen in Beweging:

  • Slingerland, M., Vervoort, J., & Verheijen, S. (2013). Brabantse Basisscholen in Beweging: Twee vliegen in 1 klap!. Thomas van Aquino, 73.

Bronnenlijst 'Methode Basisscholen in Beweging'

Hieronder volgt een volledig overzicht van bronnen en de sites waarnaar in de achtergrondinformatie en aanbevelingen van de 'Methode Basisscholen in Beweging' naar verwezen wordt:

  • Bronnenlijst 'Schoolbeleid'
  • Bronnenlijst 'Ouderbetrokkenheid'
  • Bronnenlijst 'Schoolplein'
  • Bronnenlijst 'Actief en veilig transport'
  • Bronnenlijst 'Buitenschools beweegaanbod'
  • Bronnenlijst 'Bewegingsonderwijs'