Brabantse Basisscholen in Beweging start met PAC-BBib in gemeente Den Bosch en Tilburg

Sfeerafbeelding Fontys

Na het analyseren van de wijk, het observeren van vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding en het zoeken naar inspirerende beweeginterventies zijn de tweedejaars PAC BBiB studenten begonnen met hun eigen beweeginterventie. De uitvoering lag van A tot Z bij de studenten, van het opzetten van een projectplan tot het werven van de deelnemers. Van het opzetten van de lessen tot het testen van het eindresultaat. Onder begeleiding van een 4e jaars studentmanager en een projectmedewerker zijn deze ontwikkelingen in volle gang!

De beweeginterventies zijn vooral gericht op de beweegmotivatie en het beweegplezier, af en toe aangevuld met de focus op de motorische vaardigheden. Elke groep studenten heeft een eigen groep en beoogd resultaat vastgesteld, aan de hand hiervan testen uitgevoerd en deelnemers geselecteerd. Terwijl de voorbereiding van de lessen in volle gang is, gaan de studenten het tweede halfjaar van hun studie in.

Den Bosch – Rosmalen

In Rosmalen is de selectieprocedure uitgevoerd door leerkrachten van basisschool EC ’t Sparrenbos, aan de hand van een protocol gemaakt door de studenten. De interventie in Rosmalen is gericht op het verhogen van beweegplezier, door middel van motorisch gerichte lessen. Deze lessen zullen starten op 12 januari.

Den Bosch – Noord

Ook in Noord is de lessenreeks gericht op beweegplezier en motivatie, de motorische test van Van Gelder wordt gebruikt om de deelnemers te selecteren, ook de BMI wordt gemeten om hier mogelijke vooruitgang in te monitoren.

Den Bosch – Zuidoost

In stadsdeel Zuidoost is de aanpak heel anders, deze aanpak is gericht op persoonlijke begeleiding. Een deelnemer wordt persoonlijk begeleid door een van de tweedejaars studenten, hierin wordt gekeken naar redenen waarom deze deelnemer niet aan bod komt in het reguliere sportaanbod. Hierna wordt in een aantal weken getracht om deze barricades, welke dit dan ook zijn, weg te nemen en zo een blijvende levensverandering voor deze deelnemer mee te geven.

Tilburg – Noord

In Tilburg Noord hebben de studenten uitslagen van fittesten in mogen zien, om zo op basis daarvan deelnemers te benaderen voor een beweegaanbod op maat. Kinderen worden op de donderdag en maandag persoonlijk begeleid door één van de studenten. Daarnaast proberen de studenten de deelnemers deel te laten nemen aan het wekelijkse naschoolse sportaanbod in sporthal de Drieburcht.

Tilburg – Zuid

De studenten in Tilburg Zuid proberen deelnemers die zij zelf op basis van fittesten hebben geselecteerd, te benaderen om mee te doen aan het naschoolse sportaanbod op hun eigen basisschool op de maandag middag. De studenten zijn ook aanwezig tijdens deze activiteit en bouwen een band op met de kinderen. Na een aantal weken zullen de studenten de kinderen benaderen om individueel door een beweegmaatje (één van de studenten) begeleid te worden op de donderdagmiddag.