Denk Groter Prijzen uitgereikt

Fontys Online, maandag 1 september 2014, door Jessy Kouwenberg, Dienst Marketing en Communicatie

Sfeerafbeelding Fontys

Marjolein Kock, student Fontys Hogeschool Sociale Studies heeft de Denk Groter Prijs in de categorie Onderwijs (studenten) gewonnen met haar project Sexting – I think I love you. Het project moet jongeren bewust maken van de risico’s van het online verspreiden van seksueel getinte foto’s. Bij de medewerkers ging de eerste prijs in de categorie Onderwijs naar Yvonne Sanders van Fontys Sporthogeschool voor haar project Brabantse basisscholen in beweging. De Denk Groter Prijs in de categorie Onderzoek gaat dit jaar naar Suzanne Agterberg-Rouwhorst van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg voor haar masterscriptie ‘Autisme, een andere wereld’. De prijzen werden maandag uitgereikt tijdens de officiële opening van het studiejaar van Fontys Hogescholen.

Het project Brabantse basisscholen in beweging werd door de jury geroemd om de integrale benadering van het probleem dat de jeugd te weinig beweegt. In de methode zijn zes pijlers gedefinieerd die samen moeten zorgen voor meer beweging: schoolbeleid, ouderbetrokkenheid, schoolplein, actief en veilig transport, buitenschools beweegaanbod en bewegingsonderwijs. Samen zijn die leidend voor het aanbod van beweegactiviteiten in en rondom de deelnemende scholen. De methode is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Breda en Tilburg en de provincie Noord-Brabant. Het is de bedoeling dat de methode uiteindelijk een ‘basisplaats’ krijgt op alle Brabantse scholen.

Lef en daadkracht

Marjolein Kock onderzocht een preventieve werkwijze gericht op het vergroten van de seksuele en relationele weerbaarheid van jongeren. Zij toont volgens de jury lef, daadkracht en doorzettingsvermogen in wat ze doet. Uit het juryrapport: “Marjolein heeft zichzelf opgeworpen als projectleider hetgeen in dit geval bijzonder knap is omdat zij, zelf student, voor de doelgroep gaat staan.” Parallel aan haar onderzoek ontwikkelde zij samen met jongeren een campagne over sexting. De campagne wordt na de zomervakantie groots gelanceerd in Tilburg en omgeving, in samenwerking met de gemeente. Met haar authentieke aanpak bewijst ze, volgens de jury van de Denk Groter Prijs, de samenleving een grote dienst.

pASSpoort

De scriptie van Suzanne Agterberg is het verslag van een onderzoek naar beeldvorming over leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking. Zij ontwikkelde op basis van een grondige literatuurstudie en praktijkonderzoek bij vier scholen een concreet product: een pASSpoort waarmee de unieke behoeften, beperkingen en kwaliteiten van deze leerlingen in beeld gebracht worden. Dit pASSpoort ondersteunt docenten in het onderwijs aan specifieke leerlingen.

In de scriptie verbindt zij nieuwe theoretische inzichten in een toepasbaar en relevant praktijkinstrument. Dat Suzanne het pASSpoort nog verder gaat ontwikkelen, onderzoeken en testen, ziet de jury als een schoolvoorbeeld van het Fontys adagium Denk Groter.

Sfeerafbeelding Fontys

Denk Groter trofee

De winnaars kregen uit handen van het bestuur de Denk Groter Trofee, gemaakt door beeldend kunstenaar en docent aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Ton van der Vleuten. Van der Vleuten: "Het ontwerp van de Denk Groter trofee moest, voor mij persoonlijk, aansluiten bij mijn autonoom beeldend werk en tegelijkertijd recht doen aan de gedachte achter deze nieuwe Fontys prijs. Voor mij heeft Denk Groter te maken met innovatie binnen de verschillende vakgebieden van Fontys. Het denken groeit doordat anderen, medestudenten en docenten, hier constant voeding aan geven. De ontwikkeling komt tot rijping. Het groeien gaat niet snel, maar wel gestaag. Daarom vergelijk ik het groter denken met het volwassen worden van een boom. Er moest in de vorm van de sculptuur sprake zijn van een beweging naar boven, en tegelijkertijd ook een toename in volume. In het beeld dat uiteindelijk ontstaan is komt deze vertaalslag tot uitdrukking. Tegelijkertijd is het mijn bedoeling geweest dat de sculptuur anderen de mogelijkheid geeft om te blijven associëren."

Sfeerafbeelding Fontys