Project Brabantse Basisscholen in Beweging wint onderwijsprijs Fontys hogescholen 2014

Onderwijsprijs voor project Brabantse Basisscholen in Beweging


Samen met haar team en de vijf betrokken gemeenten heeft Yvonne in de afgelopen jaren dit project verder vormgegeven. Yvonne: “Brabantse Basisscholen in Beweging is mede door de inzet van deze collega’s en deelnemende gemeenten een project geworden waarin de intensieve samenwerking tussen beide bachelor opleidingen, het lectoraat en het werkveld zichtbaar is geworden. Een onderwijsproject dat perfect past in de ‘Denk Groter’ visie van Fontys Hogescholen”.

Juryrapport
De jury concludeerde met overtuiging dat aan dit project de eerste prijs moest worden toegekend. Het juryrapport zegt daarover: “dit project geeft een compleet beeld van inpassing in het curriculum doordat studenten worden gekoppeld aan het werkveld. Het is een project waarin co-creatie met studenten en werkveld, resultaten boekt die maatschappelijke impact hebben. Als projectleider heeft Yvonne daarin een belangrijke rol en taak vervuld. Zij is de verbindende en motiverende factor en heeft de ideale proeftuin gecreëerd die het werkveld stevig verbindt met praktijkgericht onderzoek en onderwijs”.