Over Expertisecentrum Zwemonderwijs

Het Expertisecentrum Zwemonderwijs (ECZ) is een initiatief van Stichting Zwem! en is opgericht in oktober 2012. ECZ heeft als doel kennis te ontwikkelen, verzamelen en te verspreiden over didactische en pedagogische factoren die bijdragen aan de kwaliteit van het zwemonderwijs.

Het ECZ stelt deze kennis op innovatieve wijze beschikbaar voor professionals in de zwemlesbranche. Dit zodat deze professionals hun beroep beter kunnen uitoefenen en ‘de zwemles voor de toekomst’ daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven’.

 • Doel van het project

  Het Expertisecentrum Zwemonderwijs stelt zicht tot doel om:

  • In kaart te brengen wat er lokaal bekend is over factoren die bijdragen aan de pedagogische en didactische kwaliteit van het zwemonderwijs;
  • Zicht te krijgen op goede voorbeelden van communicatie tussen zweminstructeurs, ouders en kinderen;
  • Een of meer goede systemen door te ontwikkelen, uit te testen en aan te tonen wat hiervan de meerwaarde is ten aanzien van de didactische en pedagogische kwaliteit van de zwemles - in termen van beleefd plezier, tevredenheid (ouders, kind, zwemonderwijzer) en doorstroom naar vervolgdiploma’s;
  • De nieuw verzamelde én de reeds beschikbare informatie meer algemeen en gemakkelijker beschikbaar te maken voor de sector, in een dusdanig structuur dat die informatie ook na de projectperiode beschikbaar en up-to-date blijft;
  • De sector concrete tools aan te bieden die ze kan inzetten in de beroepspraktijk.
 • Doelgroep

  Het Expertisecentrum Zwemonderwijs is bestemd voor:

  • Zwembranche (zwemonderwijzers, coördinatoren)
  • Kennisinstituten (CIOS, ALO's, ROC's Sport en Bewegen)
  • KNZB
  • Gemeenten
  • KNBRD
 • Resultaten
  • Factsheet ‘Zwemvaardigheid’
  • Review ‘Crawl voor Schoolslag’
  • Artikel ‘Educatief partnerschap in het zwemonderwijs’
  • Artikel ‘Communicatie, doelstellingen en verwachtingen in de zwemles’
  • Artikel ‘Onderzoek communicatie over de voortgang van leszwemmers’
  • Workshops ‘Dag van het Zwemonderwijs 2013 en 2014’
  • Parallelsessie ‘zwembadbranche congres 2014‘
  • Subsidie ‘RAAK publiek aanvraag’
  • Opbouw platform voor communicatie
  • Samenwerkingsverbanden en kennisdeling