Simone Mark - Pedagogisch contact

Mag je een kind nog op schoot nemen? Hoe haal je vechtende kinderen uit elkaar? Mag je een verdrietig meisje een troostende arm bieden? De troostende arm, de verjaardagskus, het schouderklopje, de high-five...
Fysiek contact in de professionele, pedagogische relatie is een verkrampt thema. De moraal van de afgelopen decennia, maar ook excessen zoals die uit 2010 met zwemleraar Benno L. en pedagogisch medewerker Robert M., hebben ertoe geleid dat het aanraken van kinderen en jongeren in een professionele context in een taboesfeer terecht zijn gekomen. Overheden en instellingen hebben uit angst voor incidenten en excessen gekozen voor een instrumentele aanpak met als doel fysiek contact met kinderen te beperken of zelfs te verbieden. Deze protocollering ontkent echter het existentiële niveau van de pedagogische relatie, waarin opvoeder en kind elkaar ontmoeten ‘van mens tot mens’.

Simone Mark - Pedagogisch contact

Sfeerafbeelding Fontys