Over ‘Kwaliteitsvol sport- & beweegklimaat voor jongeren in Maastricht’

Over ‘Kwaliteitsvol sport- & beweegklimaat voor jongeren in Maastricht’

De gemeente Maastricht heeft de ambitie om meer Maastrichtenaren te laten sporten en bewegen. Dit komt onder meer tot uiting in een aantal actieplannen die worden geïnitieerd en uitgewerkt door Maastricht Sport.
Specifiek met betrekking tot het primair onderwijs heeft de gemeente Maastricht de ambitie om het bewegingsonderwijs te “verbeteren”. Kinderen brengen immers veel van hun tijd op school door. Daarmee is de school een uitstekende plek om het sport- en beweeggedrag van leerlingen te stimuleren. Dit gaat verder dan alleen kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Te denken valt bijvoorbeeld aan pauze activiteiten, naschools aanbod of samenwerking met sportverenigingen.

Binnen de gemeente Maastricht lopen verschillende initiatieven gericht op het stimuleren van sport- en beweegdeelname. Het is helaas nog niet inzichtelijk wat de specifieke behoeften van de scholen zelf hierin zijn. Maastricht Sport wilt hier iets aan doen en heeft de opdracht gegeven aan het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool om de specifieke behoeften, wensen en vragen van scholen ten aanzien van meer sporten en bewegen op en rondom school in kaart te brengen.

Dit gebeurt in het project ‘Samen op weg naar een kwaliteitsvol sport- & beweegklimaat voor jongeren in Maastricht’ Concreet zal:

  1. een stand van zaken opgemaakt worden met betrekking tot het bewegingsonderwijs binnen de basisscholen in Maastricht;
  2. in kaart gebracht worden welke initiatieven er zijn met betrekking tot bewegings- en gezondheidsstimulering;
  3. een inventarisatie gemaakt worden van de behoeften en verwachtingen van de basisscholen;

Op basis van deze informatie zal Fontys Sporthogeschool vervolgens concrete aanbevelingen en actieplannen ontwikkelen om vanaf het schooljaar 2015-2016 van start te kunnen gaan met een geïntegreerde aanpak rondom sport-, bewegings- en gezondheidsstimulering in en om de scholen, waarbij bestaande initiatieven maximaal geactiveerd worden en waarbij er aandacht is voor de eigenheid van de verschillende scholen.

Deze onderzoeksopdracht is een voorbereidingtraject voor een implementatie van een doorgaande lijn sport en bewegen op maat van de scholen. Dit initiatief wordt ondersteund door de schoolbesturen MosaLira en Kom Leren.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een applicatie die het toelaat om hardlopers op interactieve wijze te begeleiden op basis van zowel typologieën van hardlopers (gedragsmatige profielkenmerken), hardloopdoelen alsook objectieve en subjectieve feedback. Deze app moet hardlopers op maat begeleiden en ondersteunen bij het vermijden van blessures, het volhouden van goede intenties en het stellen van nieuwe doelen.