Partners

 • Gemeente Eindhoven

  Over gemeente Eindhoven

  Een gemeente is na de rijksoverheid en de provincies de derde bestuurslaag. Zij staat het dichtste bij de burgers en voert taken uit die van direct belang is voor haar inwoners. Deze taken liggen op o.a. het gebied van stadsontwikkeling, vervoer, onderwijs, sociale zaken, welzijn en cultuur. Over veel zaken mag een gemeente zelfstandig beslissen, daarnaast voert zij ook veel landelijke wetten uit.

  Momenteel wordt vanuit het Eindhovense coalitieakkoord 2012-2018 “Expeditie Eindhoven. Iedereen mee” invulling aan de taken gegeven. Het uitgangspunt is dat niemand buiten de boot mag vallen, dat iedereen deel uit maakt van de samenleving en mee kan doen. Dit geldt ook voor de gemeentelijke organisatie, die ernaar streeft een inclusieve organisatie te zijn. De gemeente Eindhoven wil een organisatie zijn die effectief is en efficiënt werkt en mee kan bewegen met alle veranderingen. Met medewerkers die vanuit hun kracht en met passie en plezier werken aan de ambities van Eindhoven en de doelen van ons bestuur. Leidinggevenden hebben daarbij de taak om hun medewerkers te stimuleren en te inspireren.

  Contactgegevens

  Naam contactpersoon Jack Schlicher
  Telefoon +31 (0) 402382388
  E-mail j.schlicher@eindhoven.nl
  Website www.eindhoven.nl
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Sportleerbedrijf Eindhoven

  Sportleerbedrijf Eindhoven

  Het Sportleerbedrijf Eindhoven is onderdeel van Sportformule Eindhoven Sport. Het Sportleerbedrijf Eindhoven heeft een gedegen platform waar MBO- en HBO sportstudenten zich kunnen ontplooien via verschillende sportinitiatieven in de gemeente Eindhoven. Het biedt stageplekken bij sportverenigingen, maar ook bijvoorbeeld bij scholen als combinatiefunctionaris.

  Het Sportleerbedrijf draait projecten met en voor Fontys Sporthogeschool en SUMMA college. Zo is er bijvoorbeeld samenwerking bij het plaatsen van eerstejaars Fontys Sporthogeschool SBE studenten bij verenigingen, zijn er zes minorgroepen actief voor evenementen in Eindhoven tijdens de kerstvakantie en kunnen opdrachtgevers terecht bij een van de evenemententeams in Eindhoven voor het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten.

  Specifiek voor dit project kan het Sportleerbedrijf ingeschakeld worden wanneer activiteiten vragen om expertise en/of mankracht. John Heijster zit vanuit Sportleerbedrijf in het projectkernteam voor wekelijks overleg met de projectleden, om zo extra input en hulp te leveren voor en aan het project.

  Contactgegevens

  Naam bedrijf eindhovensport.nl/sportformule
  Naam contactpersoon John Heijster
  Telefoon +31 (0) 402388806
  E-mail j.heijster@eindhoven.nl
  Sportformule Eindhoven logo