Over de Sportweek

Binnen het project Sportweek organiseren eerstejaars studenten van Fontys Sporthogeschool in projectgroepen (4-5 studenten) een activiteiten voor een basisschool. Deze basisscholen liggen in van de zeven deelnemende gemeenten (Maastricht, Voerendaal, Weert, Eindhoven, Helmond, Breda en 's-Hertogenbosch). De week is onderverdeeld in een 6-tal activiteiten waarin sport en bewegen en het thema gezondheid centraal staan. De eerstejaars projectgroepen worden in de voorbereiding en en uitvoering ondersteund door ouderejaars studenten.

In totaal worden +/- 60 basisscholen voorzien van een volle week sport en bewegen. Dit komt neer op een bereik van ongeveer 12.000 kinderen. De activiteiten vinden zowel in de schoolse fase als in de naschoolse fase plaats.

 • Doel van het project

  Doel van het project

  Het project Nationale Sportweek stelt zicht tot doel om:

  • Eerstejaars studenten het organiseren en uitvoeren van sport en beweegactiviteiten in de praktijk aan te leren.
  • Ouderejaars studenten een projectgroep te leren begeleiden en aan te sturen in de voorbereiding en uitvoering van een activiteitenweek. Daarbij komt voor deze groep de communicatie met externe partijen zoals gemeenten en basisscholen.

  Doel voor gemeenten

  De deelnemende gemeentes stellen zich tot doel om gedurende die week een range aan sportstimuleringsactiviteiten aan te bieden, teneinde de sportparticipatie in de gemeente te verhogen.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  Het project Nationale Sportweek is bestemd voor, in totaal zo'n 12.000 basisschoolkinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Deze +/- 60 basisscholen zijn gesitueerd in zeven gemeenten. De basisscholen nemen deel aan deze projectweek omdat het kinderen bewust maakt van het plezier in Sport en bewegen. Verder zorgt het ervoor dat de kinderen zich bewust worden van een gezonde leef- en beweegstijl.

  Betrokken Partijen

  Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken:

  • Fontys Sporthogeschool – algemene coördinatie en organisatie
  • Eerstejaars studenten van Fontys Sporthogeschool
  • Ouderejaars studenten van Fontys Sporthogeschool
  • Zeven verschillende gemeenten – afdeling Sport
  • +/- 60 basisscholen van zeven gemeenten
  • +/- 12.000 Basisschoolkinderen
  • NOC-NSF – Landelijke organisatie van de Nationale Sportweek
  • GGD – Ten behoeve van het thema gezondheid.
  • Sportverenigingen in de deelnemende gemeenten
  • Sportbonden ter ondersteuning van activiteiten en/of materiaal
 • Resultaten uit het verleden

  Het project is in 2006 gestart in Gemeente Maastricht op tien basisscholen. Na een periode van vier jaar is het project binnen Gemeente Maastricht doorgegroeid naar 20 basisscholen. Op dit moment wordt het project in zeven gemeenten georganiseerd (+/- 60 basisscholen). Op iedere basisschool wordt een vergelijkbaar programma aangeboden in combinatie met verschillende partijen (zoals verschillende sportbonden, GGD en Sportverenigingen.