Partners

 • NOC-NSF

  NOC*NSF wil zorgen dat echt iedereen doet aan, geniet van, en wint door sport. Dat doen we door optimale sportomstandigheden te genereren voor iedereen in Nederland, via de strategie van meedoen en winnen. Winnen betekent excelleren in sport, medailles halen, maar ook onderzoek doen, mensen stimuleren iedere dag een beetje beter te worden, sport inzetten om obesitas tegen te gaan, Nederland veiliger en socialer maken. De Nationale Sportweek is voor NOC*NSF een belangrijk sportevenement dat mensen laat zien en ervaren wat zij kunnen winnen met sport (www.nocnsf.nl).

  Contact NOC-NSF

  Website www.nocnsf.nl
  Contactpersoon Coen van den Bemt +31(0)26 4834154
  E-mail coen.vandenbemt@nocnsf.nl
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Gemeente Maastricht - Maastricht Sport

  Over Maastricht Sport

  Gemeente Maastricht is al jaren een betrouwbare partner binnen het project Nationale Sportweek.

  Gemeente Maastricht wil graag dat mensen sporten en bewegen en vindt het belangrijk dat sport deel uitmaakt van de levensstijl van de Maastrichtenaar. Maastricht Sport, de uitvoeringsorganisatie Sport van de gemeente zorgt ervoor dat iedereen op zijn/haar niveau en interessegebied kan bewegen.

  Sporten is niet alleen gezond, maar draagt tevens bij aan een leefbare stad waarin het prettig wonen is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Sport zorgt ervoor dat mensen en organisaties met elkaar verbonden worden en dat normen en waarden worden aangereikt. Dit draagt bij aan een leefbare, prettige samenleving. (Bron: Website Maastricht Sport)

  Contact Maastricht Sport

  Website www.maastrichtsport.nl
  Contactpersoon Hein Poell (043) 350 3143
  E-Mail hein.poell@maastricht.nl
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Gemeente Eindhoven - Sportformule

  Sportformule is al jaren een betrouwbare partner binnen het project Nationale Sportweek.

  Sportformule Eindhoven is het laagdrempelig ‘kennis en expertisecentrum’ dat oplossingen biedt voor allerlei vraagstukken op het gebied van sport en bewegen. Sportformule staat voor kwalitatief hoogstaande kennis, advies en uitvoering voor opdrachtgevers zoals het basis- en speciaal onderwijs, sportverenigingen en sportparken in Eindhoven.

  Als de verbindende schakel tussen school, de sportvereniging en de buurt wil Sportformule alle inwoners van Eindhoven weer in beweging brengen. Sportformule is daarbij het centrale punt en vraagloket in Eindhoven voor wat betreft sportstimulering in de breedste zin van het woord.

  Contact Sportformule

  Website www.sportformule.nl
  Contactpersoon John Heijster
  E-mail j.heijster@eindhoven.nl
  Sportformule Eindhoven logo
 • Gemeente Voerendaal

  Gemeente Voerendaal is al jaren een betrouwbare partner binnen het project Nationale Sportweek. Binnen deze gemeente richten we ons voornamelijk op de doelgroep basisscholen in de gemeente Voerendaal.

  Iedereen moet kunnen sporten, dat vindt de gemeente Voerendaal heel belangrijk. Jong en oud, het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. In de Nationale Sportweek wil Voerendaal dit nog eens extra onder de aandacht brengen, want sporten is niet alleen gezond, het is ook nog eens heel leuk!

  Contact Gemeente Voerendaal

  Website www.voerendaal.nl
  Contactpersoon Mirko Ensinck 045-5753399
  E-mail mirko.ensinck@voerendaal.nl
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Gemeente Helmond - JIBB

  Jibb organiseert in heel Helmond zo veel mogelijk sport- en beweegactiviteiten voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Wij laten mensen zelf ervaren dat sporten en bewegen leuk is. Op deze manier proberen wij zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen én te houden.

  Dit doen wij niet alleen! Wij werken samen met alle scholen in Helmond (basis onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en beroepsonderwijs). Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en ons aanbod af te stemmen op persoonlijke wensen werken wij ook samen met ruim 70 sportaanbieders, welzijnsorganisaties, wijkverenigingen, BSO organisaties en de gemeente.

  Jibb biedt de activiteiten aan op verschillende locaties (sportparken, sportzalen, trapveldjes, pleintjes, bossen en andere natuurlijke omgevingen). Uiteraard kan iedereen op alle locaties in de stad deelnemen aan ons programma.

  Contact Gemeente Helmond

  Website www.jibbhelmond.nl
  Contactpersoon Anke Collart 0492-347071
  E-mail ankecollart@jibbhelmond.nl
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Gemeente Breda – Breda-actief

  Breda Actief wil dat iedereen in Breda lekker in z’n vel zit!

  Op het gebied van vrijwilligerswerk, sport en bewegen, zijn wij er voor iedereen in gemeente Breda. Of het nu gaat over het vinden van leuke en leerzame vrijwilligersvacatures of het werven van vrijwilligers, het daadwerkelijk sporten voor jong en oud of bijvoorbeeld advies over aangepast sporten… Voor al deze onderwerpen en meer kun je gratis bij ons terecht.

  Sport en bewegen

  Breda Actief biedt voor verschillende doelgroepen een beweegaanbod. Voor ouderen en kinderen, maar ook voor mensen met een beperking. Rolstoeltennis, een cursus ‘Nordic Walking’ en aquasport zijn enkele voorbeelden. Inmiddels hebben ook duizenden kinderen meegedaan aan projecten zoals ‘Special Heroes’, ‘Sportintroductie’, ‘X-Kids’ en ‘Sporten in de wijk’. Daarnaast werkt een groot aantal basisscholen in het reguliere en speciale onderwijs samen met de sportcoaches van Breda Actief.

  Vrijwilligerswerk

  In Breda zijn duizenden vrijwilligers actief. Dat doen ze omdat ze het leuk vinden, zich betrokken voelen, om mensen te ontmoeten en omdat ze iets willen betekenen voor anderen. Breda Actief ondersteunt al deze mensen in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband en wil nog meer inwoners betrekken bij het vrijwilligerswerk in Breda zodat we straks de 'vrijwilligste stad' van Nederland worden.

  Contact Breda - Actief

  Website www.breda-actief.nl
  Contactpersoon Joan Kuipers 076-5233555
  E-mail j.kuipers@breda-actief.nl
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Gemeente ’s Hertogenbosch –S-port

  'S-PORT: een initiatief van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

  Gemeente ’s-Hertogenbosch daagt mensen uit om mee te doen met ’S-PORT, ieder op zijn eigen niveau met zijn eigen talenten. Door zelf te sporten of bij te dragen aan de sport in de stad ontmoet je anderen! Er is ruimte voor sporters, sportaanbieders, supporters en organisaties om creativiteit en energie te brengen en te halen.

  ‘S-PORT Stimuleert het bewegen en geeft kinderen de ruimte en mogelijkheden om een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen. In de Nationale Sportweek wil ’s-Hertogenbosch dit nog eens extra onder de aandacht brengen, want sporten is niet alleen gezond, het is ook nog eens heel leuk!

  Contact Gemeente ’s Hertogenbosch –S-port

  Website www.s-port.nl
  Contactpersoon Kim van den Dungen 06-15948091
  E-mail k.vandendungen@s-hertogenbosch.nl
  Sfeerafbeelding Fontys
 • Gemeente Weert – Punt Welzijn

  Over Punt Welzijn Weert – Let’s Move

  Lets Move staat voor samen gaan bewegen, in beweging zijn en vooruit gaan. Lets Move geeft uitvoering aan de Impulsregeling Brede School, Sport en Cultuur. Een landelijke regeling om de volgende doelstellingen te behalen:

  1. Uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuur aanbod in zowel het primair als het voortgezet onderwijs
  2. Versterking van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk
  3. Stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen, voor alle leerlingen
  4. Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen

  Punt Welzijn Weert & Nationale Sportweek

  Iedereen moet kunnen sporten, dat vinden Gemeente Weert & Let’s Move heel belangrijk. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, of je klein, groot, dik of dun bent.

  In de Nationale Sportweek wil Let’s Move dit nog eens extra onder de aandacht brengen, want sporten is niet alleen gezond, het is ook nog eens heel leuk! In samenwerking met verenigingen en scholen willen we het beweegaanbod in Weert extra stimuleren.

  Contact Punt Welzijn

  Website www.puntwelzijn.nl
  Contactpersoon Niels Peulen 06-29567738
  E-mail n.peulen@puntwelzijn.nl
  Sfeerafbeelding Fontys