Over Blessurevrij Studeren

Aanleiding van het project

Fontys Sporthogeschool (FSH) heeft de visie 'verantwoord en duurzaam sporten en bewegen met maatschappelijke impact’. Echter, er lijkt er een discrepantie te bestaan tussen deze visie en praktijk op FSH.

 • Er is namelijk een hoge prevalentie van het aantal sportblessures onder studenten van FSH welke bovendien toe lijkt te nemen.
 • Bovendien vertonen studenten nauwelijks blessurepreventief gedrag, waardoor zij op het vlak van blessurepreventie lastig een voorbeeldrol kunnen vervullen richting de maatschappij.

Dit leidt tot een verminderd studierendement en verlies aan onderwijskwaliteit. Daarnaast heeft het een aanzienlijke financiële en sociale impact voor de student.

Sfeerafbeelding Fontys

 • Doel van het project

  Het uiteindelijke doel van dit project is een klimaat te creëren waarin het normaal is om blessurevrij te studeren. Via die weg hopen wij niet alleen onze studenten te helpen, maar ook een structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij.

  Concreet willen wij gedurende het eerste jaar van dit meerjarige project het volgende bereiken:

  Doel sportblessures

  • 15% minder nieuwe sportblessures onder studenten FSH in het studiejaar 2016-17, dan in het studiejaar 2015-16 het geval was.

  Doelen blessurepreventief gedrag

  • Op het einde van studiejaar 2016-17 hebben 3 van de 10 studenten de gewoonte blessurepreventieve oefeningen uit te voeren ( = 75% stijging);
  • Op het einde van studiejaar 2016-17 hebben 3 van de 10 studenten de gewoonte om belasting bij sportactiviteiten geleidelijk aan op te bouwen ( = 75% stijging);
  • Op het einde van studiejaar 2016-17 hebben 7 van de 10 studenten de gewoonte een warming-up uit te voeren bij intensieve sportactiviteiten ( = 40% stijging).

 • Cijfers

  Sportblessures

  • 2 op 3 studenten heeft afgelopen jaar één of meerdere sportblessures gehad;
  • 1 op 3 studenten kon het afgelopen jaar vanwege zijn of haar blessure langer dan één maand niet aan praktijklessen deelnemen;
  • 1 op 3 sportblessures is opgelopen tijdens lesactiviteiten.

  Blessurepreventief gedrag

  • Voor 8 van de 10 studenten is het géén gewoontegedrag (1) blessurepreventieve oefeningen uit te voeren;
  • Voor 8 van de 10 studenten is het géén gewoontegedrag de belasting bij sportactiviteiten geleidelijk aan op te bouwen;
  • Voor 5 van de 10 studenten is het géén gewoontegedrag een warming-up uit te voeren bij intensieve sportactiviteiten.

  (1): Gewoontegedrag betekent dat het gedrag langer dan 6 maanden wordt vertoont (Marcus & Forsyth, 2009).

 • Resultaten jaar 1

  Jaar 1 is inmiddels geëvalueerd. De belangrijkste resultaten zijn:

  Sfeerafbeelding Fontys

  Sfeerafbeelding Fontys

  Meer informatie? Stuur een mailtje!

  Doelen jaar 2

  Het project beoogt om in JAAR 2 (studiejaar 2017-2018) de kwaliteit van succesvolle projectonderdelen verder te verbeteren en ze tevens verder te verankeren binnen de organisatie. Ook worden een aantal nieuwe projectonderdelen ingezet, welke vooral extern gericht zijn. O.a. het geven van workshops over blessurepreventief gedrag aan partners en sportverenigingen in de regio. Daarmee beoogt dit project niet alleen het blessureprobleem binnen Fontys Sporthogeschool verder aan te pakken, maar tracht het ook proactief een bijdrage te leveren aan de kennisagenda van de regio. 

 • Gedragswetenschappelijke aanpak

  Juist omdat gedrag zo een sterke impact heeft op het aantal blessures, kiezen wij voor een gedragswetenschappelijke aanpak om het blessureprobleem te verminderen. Zo kan de kans op het krijgen van een blessure met maar liefst 65% verminderen als regelmatig blessurepreventieve oefeningen worden uitgevoerd (Lauersen et al, 2014).

  Wij richten ons tijdens dit project op de volgende drie gedragingen:

  • altijd een Warming-up doen;
  • geleidelijk belasting Opbouwen;
  • wekelijks Preventieve oefeningen uitvoeren.

 • Interventies gericht op gedragsdeterminanten

  Om het blessurepreventief gedrag te beïnvloeden zetten we interventies in die inspelen op de determinanten van dit gedrag, gebaseerd op intern onderzoek. We zetten o.a. de volgende interventies in:

  • Campagne: Middels voorlichting studenten bewuster maken van de oorzaken en gevolgen van hun al dan niet vertoonde blessurepreventief gedrag en hoe ze daar (op een makkelijke manier) wat aan kunnen doen.
  • Personal Prevention Training: Een programma waarbij een aantal ouderejaars studenten (onder supervisie van docenten) jongerejaars studenten begeleiden om blessures te voorkomen. Dit doen ze o.a. door het aanleren van een betere trainingsopbouw en enkele (kracht)oefeningen.
  • Lessenreeks blessurepreventie: Lessenreeks in het curriculum waarbij blessurepreventief gedrag centraal staat. Hierbij is extra aandacht voor het uitvoeren van blessurepreventieve oefeningen en het implementeren daarvan in het dagelijks leven (zodat het makkelijk voor studenten en hun latere cliënten kan worden gehanteerd).
  • Online advies-op-maat: Een individueel advies, afgestemd op antwoorden van een vragenlijst, om blessurepreventief gedrag bij studenten te stimuleren.