Blessurevrij studeren onderdeel van toelating Sportkunde

Sfeerafbeelding Fontys

Toegevoegd aan Toelating Sportkunde

Blessurevrij Studeren is vanaf dit wervingsjaar onderdeel van de Toelatingstest van de bachelor Sportkunde. Doel is om toekomstige studenten al bij aanvang van hun studie (of zelfs ervóór) bewust te maken van het belang van blessurepreventie in het kader van hun studie én in het kader van hun latere beroepsuitoefening. Maar ook om de student vast te laten nadenken over wat hij zelf kan doen om hierin verantwoordelijkheid te nemen.


Concreet

Enerzijds ondergaan aankomende studenten een aantal testen waarmee de belastbaarheid in kaart wordt gebracht en vervolgens ontvangt elke individuele student advies daarover. Anderzijds wordt een aantal lastige situaties voorgelegd in relatie tot WOP-gedrag, waardoor aankomend studenten gestimuleerd worden na te denken over hoe daarmee om te gaan.


Een concreet voorbeeld van zo’n situatie:

Vraag 1: Tijdens een les bewegingsvaardigheden start de docent meteen met een intensief tik-spel. Wat doe je?

  • A. Ik doe gewoon mee met de les. Ik doe normaal ook niet aan een warming up als ik ga sporten
  • B. Ik vraag aan medestudenten wat zij ervan vinden en als er meerderen zijn die eerst een warming-up willen doen dan geef ik dat aan bij de docent
  • C. Ik vraag aan de docent of we niet beter eerst een warming-up kunnen doen
  • D. Ik doe niet mee, ik ga eerst een aantal oefeningen doen als warming-up
Sfeerafbeelding Fontys