Opgenomen in curriculum Periode 3

Vanaf Periode 3 (februari 2017) is ‘Blessurevrij Studeren’ onderdeel van het curriculum van de bachelor Sportkunde, doordat het WOP-gedrag expliciet geïntegreerd is in meerdere lessen. Concrete lesdoelen hierbij zijn:

  • Het zelf op een technisch perfecte wijze kunnen uitvoeren van meerdere blessure-preventieve oefeningen
  • Anderen hierin kunnen beoordelen en coachen a.d.h.v. een checklist.
  • Meerdere argumenten kunnen geven voor het belang van WOP-gedrag in relatie tot de latere beroepsuitoefening
  • Verschillende coping-vaardigheden kunnen hanteren om sociale druk, die een barrière kan zijn om zelf WOP-gedrag uit te voeren, te weerstaan