Start onderzoek stagiairs

De interne stagiairs fungeren niet alleen als Personal Prevention Trainer, ook doen zij onderzoek op verschillende vraagstukken.

Kim: ‘De effectiviteit van een informatie factsheet op het blessurepreventief gedrag en haar onderliggende determinanten van de eerstejaars SK studenten’

Dennis: ‘Het in kaart brengen van het aantal eerstejaars FSH studenten dat ‘springschenen’ heeft en waardoor deze blessure is ontstaan, om vervolgens een aanbeveling te doen in het voorkomen óf verhelpen van deze blessure.’

Frank: ‘Het in kaart brengen van het effect van de individuele preventietraining. Met deze cursus wordt getracht het blessurepreventief gedrag van de studenten te bevorderen.’

Sfeerafbeelding Fontys