Partners

In dit onderzoeksproject werken we vanuit het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool samen met diverse partners. Dit onderzoeksproject is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).