Data enabled running

Partners

Data-Enabled Running is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Sporthogeschool.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Neem voor vragen over het onderzoeksprogramma 'Data enabled running' contact op met één van de initiators: Prof. dr. Steven Vos

Sfeerafbeelding Fontys

Het onderzoeksprogramma Data-Enabled Running, geïnitieerd door Prof. dr. Steven Vos en Prof. dr. ir. Aarnout Brombacher, draagt een groep enthousiaste (ontwerp)onderzoekers met verschillende opleidingsachtergronden bij aan het ontwerpen van slimme oplossingen voor recreatieve lopers. Binnen deze groep van hardlopers zijn er grote onderlinge verschillen in demografische, fysieke, mentale en omgevingskenmerken. Hierdoor ontstaat een uitdagende ontwerpuitdaging die we met plezier omarmen.

Door het combineren van sensordata (zoals hartslag, energieverbruik en lichaamshouding), met psychografische data (zoals motieven, attitudes en percepties) en contextuele data (zoals socio-economische data, geografische data en meteorologische data), willen we een beter inzicht krijgen in de individuele, sociale en omgevingsfactoren die de deelname aan het hardlopen versterken (of beperken). Deze informatie wordt gebruikt om gepersonaliseerde producten, systemen en diensten te ontwikkelen.