Over InspiRun

Hardlopen is vandaag de dag één van de meest populaire bewegingsvormen met een enorme diversiteit aan beoefenaars. Het is dan ook een sport die eenvoudig beoefend kan worden, die geen vaste specifieke infrastructuur of gezelschap vereist. Het hoeft dan ook weinig verwondering dat hardlopen voornamelijk individueel of in kleine groepjes wordt beoefend, buiten een verenigingscontext. Bovendien wordt verondersteld dat hardlopen een positieve effect heeft op de gezondheid. Hardlopen heeft dan ook potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan een vitale samenleving. Nochtans blijkt dat hardlopen lang niet altijd op een duurzame en verantwoorde manier wordt beoefend: veel mensen starten met hardlopen, maar haken even snel weer af, blessures ontstaan door te snel of te ver te willen lopen, etc. Begeleiding op maat zou hardlopers kunnen ondersteunen bij het vermijden van blessures, het volhouden van goede intenties en het stellen van nieuwe doelen.

Om tegemoet te komen aan deze behoefte ontwikkelen Fontys Sporthogeschool en 2M Engineering samen de InspiRun. Dit is een interactieve hardloop-app die hardlopers op maat begeleidt. Aan de hand van een aantal vragen kan de software bepalen wat voor type loper men is en welke doelstellingen vooropgesteld worden. Op basis hiervan wordt een trainingsschema geselecteerd waarbij iedere trainingssessie wordt aangepast op basis van een aantal geregistreerde parameters in combinatie met het gevoel dat de loper heeft. Bijzonder aan deze app is dat hardlopers op basis van hun persoonlijke motieven en voorkeuren gepersonaliseerde feedback krijgen. Deze app onderscheidt zich van de bestaande systemen die veelal de vertaalslag naar het individu missen en /of geen trainingsschema’s aanpassen op maat van personen. De InspirRun houdt rekening met wie hardlopers zijn en wat ze belangrijk vinden.

Op basis van lopende onderzoekslijnen (in samenwerking met TU Eindhoven, KU Leuven en Stichting Marathon Eindhoven) gericht op het profileren van hardlopers werd een set van gepersonaliseerde vragen ontwikkeld. Hiervoor konden we gebruik maken van informatie verzameld bij ruim 12.000 hardlopers. Deze profielen werden in een volgende stap gevalideerd bij individuele hardlopers in parken, bossen en stedelijke omgevingen en gekoppeld aan trainingsschema’s voor diverse afstanden en tempo’s. Het prototype van deze applicatie zal in de periode maart-april getest worden en zal in een latere fase op grotere schaal uitgerold worden.

  • Doelstelling en doelgroep

    Doelstelling

    Het ontwikkelen van een applicatie die het toelaat om hardlopers op interactieve wijze te begeleiden op basis van zowel typologieën van hardlopers (gedragsmatige profielkenmerken), hardloopdoelen alsook objectieve en subjectieve feedback. Deze app moet hardlopers op maat begeleiden en ondersteunen bij het vermijden van blessures, het volhouden van goede intenties en het stellen van nieuwe doelen.

    Doelgroep:

    Individuele en ongeorganiseerde hardlopers