Kick-off ‘Samen op weg naar een kwaliteitsvol sport- & beweegklimaat voor jongeren in Maastricht’

Sfeerafbeelding Fontys

Op 24 februari vond de kick-off plaats van het project ‘Samen op weg naar een kwaliteitsvol sport- & beweegklimaat voor jongeren in Maastricht’, een initiatief van Maastricht Sport in samenwerking met Fontys Sporthogeschool. Deze kick-off vond plaats in het Geusseltbad waar ook de schoolbesturen van de stichting MosaLira en de stichting Kom Leren vertegenwoordigd waren.

Gemeente Maastricht heeft de ambitie om meer Maastrichtenaren te laten sporten en bewegen.
Specifiek met betrekking tot het primair onderwijs heeft Gemeente Maastricht de ambitie om het bewegingsonderwijs te “verbeteren”. Kinderen brengen immers veel van hun tijd op school door. Om inzichtelijk te krijgen wat de specifieke behoeften van de scholen zelf zijn hierin, heeft Maastricht Sport het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool benaderd om de specifieke behoeften, wensen en vragen van scholen ten aanzien van meer sporten en bewegen op en rondom school in kaart te brengen.

Tijdens de kick-off werd een voorstelling van het project gegeven en konden alle partijen hun visie geven over hoe een integraal sport- en beweegaanbod op maat van scholen vorm dient te krijgen. Dit onderzoek, in opdracht van Maastricht Sport en uitgevoerd door het lectoraat Move to Be, is een voorbereidingstraject voor implementatie van een doorgaande lijn sport en bewegen op maat van de scholen. Een initiatief dat ondersteund wordt door de schoolbesturen van de stichting MosaLira en de stichting Kom Leren.