‘Online vragenlijst uitgezet onder basisscholen in gemeente Maastricht’

Sfeerafbeelding Fontys

In de week van 16 maart ontvangen alle basisscholen in Maastricht een online vragenlijst om te inventariseren wat de wensen en behoeften van scholen zijn op vlak van sport en bewegen op en rondom de school. Hiermee is het project ‘Samen op weg naar een kwaliteitsvol sport- & beweegklimaat voor jongeren in Maastricht’ op kruissnelheid.

De onderzoekers van het lectoraat Move to Be gaan dit specifiek in kaart gaan brengen. Er zal o.a. de stand van zaken worden opgemaakt met betrekking tot het bewegingsonderwijs, er wordt in kaart gebracht welke initiatieven er zijn op gebied van bewegings- en gezondheidsstimulering en er wordt een inventarisatie gemaakt van de behoeften en verwachtingen van de basisscholen. Op basis van deze bevindingen kunnen concrete aanbevelingen en actieplannen ontwikkeld worden voor een geintegreerde aanpak rondom sport-, bewegings- en gezondheidsstimulering in en om de Maastrichtse scholen.

Vanaf schooljaar 2015-2016 zal deze geintegreerde aanpak starten, waarbij bestaande initiatieven maximaal geactiveerd worden en waarbij er aandacht is voor de eigenheid van de verschillende scholen. Het project ‘Samen op weg naar een kwaliteitsvol sport- & beweegklimaat voor jongeren in Maastricht’ is een initiatief van Maastricht Sport in samenwerking met Fontys Sporthogeschool.