Over InspirienceLab

Het centraal stellen van het belevingsperspectief van deelnemers is in de huidige tijdsgeest essentieel. Op deze wijze ontstaan inzichten die helpen om een onderscheidend en uniek aanbod te ontwikkelen waarin de waarde en betekenisgeving voor het individu centraal staan. Het InspirienceLab doet samen met studenten en werkveld praktijkgericht onderzoek naar de beleving van deelnemers en gasten binnen sport- en beweegprogramma’s, -interventies en –evenementen alsmede naar de beleving van studenten en leerlingen. Hierbij wordt zowel vanuit het perspectief van de deelnemers onderzoek verricht als vanuit het organisatieperspectief. Op deze wijze ontstaan relevante inzichten in de primaire beleving van deelnemers waarbij direct advies gegeven kan worden aan de organiserende of onderwijzende instantie.

Lees verder over dit project >>>