Over InspirienceLab

Het centraal stellen van het belevingsperspectief van deelnemers is in de huidige tijdsgeest essentieel. Op deze wijze ontstaan inzichten die helpen om een onderscheidend en uniek aanbod te ontwikkelen waarin de waarde en betekenisgeving voor het individu centraal staan.

Het InspirienceLab doet samen met studenten en werkveld praktijkgericht onderzoek naar de beleving van deelnemers en gasten binnen sport- en beweegprogramma’s, -interventies en –evenementen alsmede naar de beleving van studenten en leerlingen. Hierbij wordt zowel vanuit het perspectief van de deelnemers onderzoek verricht als vanuit het organisatieperspectief. Op deze wijze ontstaan relevante inzichten in de primaire beleving van deelnemers waarbij direct advies gegeven kan worden aan de organiserende of onderwijzende instantie.

 • Doel van het project

  Het InspirienceLab stelt zich tot doel om:

  • Kennis te delen omtrent onder andere nieuwe vormen van waardecreatie waarbij de beleving, waarden en drijfveren van een deelnemer, gast en leerling centraal staan;
  • Praktijkgericht onderzoek te doen naar onder andere individuele waarde creatie en het effect van het inzetten van bepaalde belevingsontwerpprincipes op de beleving van de deelnemer;
  • Advies uitbrengen aan het werkveld om vanuit het belevingsperspectief van deelnemers het programma aanbod te ontwikkelen, bij te stellen of te evalueren;
  • Vanuit een holistisch oogpunt belevingsontwerpprincipes in kaart te brengen binnen verschillende contexten;
  • Inzicht te verschaffen in verschillende methodieken die bijdragen aan waardecreatie voor het individu.
 • Doelgroep

  Het InspirienceLab richt zich op alle contexten waarin er vanuit een belevings- en organisatieperspectief gekeken kan worden naar een programma, evenement of onderwijs context om de individuele waarde te verhogen.