Ervaringsleren en gedragsproblemen bij jongeren

Werkplek en onderzoek

‘Ik loop stage bij De La Salle in Boxtel. Dit is een zorginstelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking, vaak gecombineerd met gedragsproblematiek. Op De La Salle wordt sinds een aantal jaar een nieuwe vorm van behandeling voor de jongeren aangeboden, namelijk het POLE-traject. POLE staat voor processen, ontwikkelen, leren en het opdoen van ervaringen. De jongeren leren dus door doen. Voor mijn afstudeeronderzoek ga ik kijken wat naar mening van betrokken jongeren, hun ouders en hun groepsopvoeders de invloed van het POLE-traject op betreffende jongeren is geweest. Dit is belangrijke informatie voor De La Salle, want op deze manier kunnen ze erachter komen of de jongeren naar hun eigen mening, en die van hun omgeving, baat hebben gehad bij deze relatief nieuwe vorm van behandelen. Ik heb voor deze afstudeerstage gekozen, omdat ik het super gaaf vind om ook eens met sport bezig te zijn als middel tot gedragsverandering. Voorheen hield ik me alleen bezig met de recreatieve kant van sport, maar deze richting van Adventure is waar ik me na mijn studie zeker nog meer in wil gaan verdiepen!’

Ervaringsleren

Het POLE-traject is een voorbeeld van hoe ervaringsleren kan worden ingezet om duurzame gedragsverandering tot stand te laten komen. Een definitie van Ervaringsleren-Nederland (z.d.) over ervaringsleren is als volgt: ‘‘Ervaringsleren wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelprocessen bij individuen en groepen in gang te zetten. Ervaringsleren is een ijzersterke trainingsmethodiek voor bedrijven en personen, die willen veranderen en het beste uit zichzelf willen halen. Met name door te ervaren kom je uiteindelijk tot nieuwe inzichten.’’

Het POLE-traject wordt bij De La Salle gebruikt bij jongeren met problemen. Het traject staat voor Processen, Ontwikkelen, leren en Ervaringen, oftewel voor ervaringsleren. Het principe van ervaringsleren is dat je leert van de ervaringen die je opdoet.
Deze ervaringen worden bewust gecreëerd door de jongeren in een situatie te zetten die buiten hun comfort zone is. Dit kan door outdoor activiteiten in te zetten, of door andere activiteiten die het probleem-oplossend vermogen testen. Tijdens deze activiteiten ontdekken de jongeren dat ze meer kunnen dan ze denken en leren ze zichzelf nog beter kennen. In het POLE-traject wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn, en niet naar wat niet lukt. De jongeren bepalen hierin zelf hun grenzen om zo te werken aan hun gedrag. Voor meer informatie, zie de website van De La Salle.

Vanaf schooljaar 2018/2019 biedt Fontys Sporthogeschool een minor aan waar ervaringsleren centraal staat: ‘Het begeleiden van Adventure Educatie’.

Iedere drie weken stelt een andere student zich voor en vertelt kort over zijn of haar werkplek en onderzoek. Tot over drie weken!

Judith Brouwers en Ted Toussaint