Gastbeleving verhogen door ontwerpprincipes in kaart te brengen bij een Indoor Bikepark voor MTB/BMX.

De praktijkonderzoeken voor de themagroep ‘waardecreatie’ komen tot een einde. De vierdejaars zijn bezig met het afronden van de praktijkonderzoeken en de eerste onderzoeken worden ingeleverd. Karin Sluijsmans heeft onderzoek gedaan bij Wood15, een indoorpark voor MTB/BMX. Zij heeft de ontwerpprincipes, aansluitend bij de waarde van de gast, onderzocht.

Onderzoek naar ontwerpprincipes om gastbeleving te verhogen.

Karin Sluijsmans is een vierdejaars student Sport- en Bewegingseducatie, Sports- & Leisure Adventure. Haar afstudeerstage heeft plaatsgevonden bij Wood15 in Sittard, waar zij tevens haar praktijkonderzoek heeft uitgevoerd.

Karin aan het woord over haar onderzoek:

“WOOD15 is een jong, groeiend bedrijf, dat nu iets meer dan een jaar geopend is. In de toekomst wil WOOD15 het bedrijf verder ontwikkelen, meer gasten aantrekken en de huidige gasten behouden. Door in te spelen op de maatschappelijke trend waardecreatie, zal WOOD15 in staat zijn om het huidige aanbod aansluit bij de waarden en ontwerpprincipes van de gast en het bedrijf verder specifiek te ontwikkelen. Dit zorgt voor een win-winsituatie voor zowel de gast als voor WOOD15. Vanuit het bovenstaand doel van WOOD15 heeft de onderzoeker de volgende onderzoeksvraag opgesteld.

‘’Welke ontwerpprincipes, die aansluiten bij de waarden van de gast, zijn van belang om de gastbeleving tijdens het bezoek aan WOOD15 te verhogen?’’

Het onderzoek had een cross-sectioneel ontwerp. Met behulp van kwalitatieve data is er inzicht verkregen in de ontwerpprincipes die aansluiten bij de waarden van de gast. Tijdens dit onderzoek was er gekozen voor vier subgroepen. Er heeft een selectie in subgroepen plaatsgevonden op basis van verschillende disciplines die door de betreffende gasten worden uitgeoefend. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de volgende vier representatieve subgroepen; de BMX’er, de mountainbiker, de stunter (DIRT) en de ouders.

Door middel van generatieve sessies, die ingevuld werden met tekeningen en emoticons, werd diepgaande informatie achterhaald. De generatieve sessie is een kwalitatieve onderzoek vorm die berust op de creativiteit van de respondent. Een generatieve sessie is op te splitsen in twee delen. Het eerste deel is het ‘creatieve deel’ het doel hiervan is om de respondenten mee te nemen in het denken en herleven van bepaalde herinneringen. Het tweede deel is het ‘verteldeel’ waarin de respondenten de creatie gaan toelichten. Om van de creaties tot uiteindelijke waarden te komen, werd de techniek laddering in een betekenis structuur analyse toegepast. De verkregen informatie kan leiden tot nieuwe inzichten bij WOOD15 die vervolgens aangepast kunnen worden in het huidige of het toekomstige aanbod. De generatieve sessies hadden plaatsgevonden in het kantoor van WOOD15 op 13, 14, 16 en 20 april 2016. Er hebben in totaal twaalf respondenten deelgenomen aan de generatieve sessie.

Uit de resultaten blijkt dat er een vijftal waarden van groot belang zijn voor de huidige gast die een bezoek brengt aan WOOD15. De waarden een uitdagend leven, gelijkheid, ambitie, veiligheid en plezier kwamen allemaal terug in de creaties van de respondenten. Plezier was beduidend de belangrijkste waarde voor de gast. Deze waarde kwam terug bij iedere respondent. Verder geeft het onderzoek aan dat er een grote verscheidenheid aan tracks moet komen binnen WOOD15 en de wens van het creëren van een buitengedeelte. Verder vereist de accommodatie nog aandacht, moet de horeca de sociale interactie meer bevorderen en mag de service verbeterd worden. Door in te spelen op deze ontwerpprincipes en waarden wordt het creëren van waarde voor de huidige gast waarschijnlijker.

Naar aanleiding van het onderzoek zijn er twee concrete aanbevelingen geschreven voor het bedrijf WOOD15. Met deze aanbevelingen wordt er aansluiting gevonden op de ontwerpprincipes en waarden van de gast. De eerste aanbeveling is het de aanpassing van de horeca inrichting naar de waarden van de gast. De tweede aanbeveling is het co-creëren met de gast van WOOD15 omtrent de tracks, dit vooral gericht op een buitenbaan.”