Gedragsontwikkeling in de Belgische Ardennen

Ervaringsweek tutoren

Adventure Education zet avontuurlijke buitenactiviteiten in om een impuls te geven aan persoonlijke groei en groepsontwikkeling. Sleutelelementen daarin zijn een authentieke ervaring en het samenspel van outdooractiviteiten, de natuurlijke omgeving en de omgang met de groep.

3 April 2018 was het zover: de eerste dag van de Ervaringsweek! Vier dagen lang zou de tutorgroep in de Ardennen verblijven om een Adventure Education programma te volgen.

De ervaringsweek begon met laagdrempelige activiteiten waarbij de groep eerst elkaar leerde kennen. Vervolgens moest de groep leren om elkaar te vertrouwen en naar elkaar, en zichzelf, te luisteren. Hoe verder de groep in de ervaringsweek kwam, hoe dieper de opdrachten gingen. De studenten konden door ‘’challenge by choice’’ zelf bepalen waar ze aan mee deden en in welke mate. Iedereen is op zijn eigen manier zichzelf tegengekomen en heeft hier inzichten uitgehaald. Er zijn mijlpalen bereikt en nieuwe grenzen verlegd. Aan het eind van de vierdaagse was er een hechte groep gevormd, die zoveel mooie dingen samen had meegemaakt waar ze met trots op terug konden kijken.

Ervaringen van studenten

''Een hele mooie klik tussen de groep. Een hechte groep binnen 2 dagen die veel dingen deelden. Leuke en leerzame week gehad waarin ook veel is gelachen, samengewerkt en emoties los zijn gekomen.''

‘’Topweek!’’

‘’Heel trots op wat wij samen hebben bereikt en wat we hebben geleerd; op onszelf, op de groep, op alles wat we samen voor elkaar hebben gekregen! Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om mee te gaan op deze ervaringsweek.’’

Groepsfases van Tuckman
De groep is tijdens de Ervaringsweek in snel tempo door de groepsfases van Tuckman & Jensen (1977) gevlogen. Tuckman beschrijft 5 verschillende fases. De eerste fase is forming. In deze fase wordt de groep gevormd, wordt kennis gemaakt en vinden de deelnemers het vooral belangrijk dat ze geaccepteerd worden in de groep. De tweede fase is storming. Hier komen de verschillende karakters van de studenten naar voren en ontstaat er conflicten, omdat iedereen zoekt naar de mate waarin zij invloed kunnen uitoefenen in de groep. In de derde fase, norming, weten studenten wat ze aan elkaar hebben en accepteren elkaar zoals ze zijn. In de vierde fase, performing, kan de groep écht als groep functioneren en wordt er optimaal samengewerkt. Er ontstaat diversiteit binnen gelijkwaardigheid waarbij iedereen wordt ingezet op zijn kwaliteiten en leermogelijkheden. In de laatste fase, adjourning, gaat de groep uit elkaar. Hier hoort een stukje ‘rouw’ bij, waarbij de studenten een vertrouwde groep in een bepaalde omgeving gaan verlaten.

Opleidingsmogelijkheden
Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt Fontys Sporthogeschool een minor Adventure Education aan, die studenten opleidt in het faciliteren van groeps- en persoonlijke ontwikkelingsprocessen aan de hand van adventure activiteiten.

Judith Brouwers en Ted Toussaint