Praktijkonderzoek naar de effecten van de POLE-methodiek bij jongeren met gedragsproblemen

De praktijkonderzoeken op Fontys Sporthogeschool binnen het thema 'waardecreatie' lopen door. De vierdejaars studenten die bezig zijn met afstuderen, zijn hard bezig met het verzamelen van data en het verwerken hiervan. Sven van der Linden doet zijn praktijkonderzoek bij Orthopedagogisch behandelcentrum De La Salle en onderzoekt de effecten van de POLE-methodiek op bepaalde persoonskenmerken.

Onderzoek naar het effect van de POLE-methodiek

Sven van der Linden is een vierdejaars student Sport- en bewegingseducatie, Sports- & Leisure Aventure. Hij loopt zijn afstudeerstage bij Orthopedagogisch behandelcentrum De La Salle, waar hij ook zijn praktijkonderzoek uitvoert.

Sven aan het woord over zijn onderzoek:

“In mijn derde jaar op de Fontys Sporthogeschool ben ik op zoek gegaan wat ik nu eigenlijk precies wil als ik ben afgestudeerd. Ik heb voor de minor: het begeleiden van buitengewone doelgroepen, gekozen en daarbij stage gelopen op De La Salle. Hier heb ik voor het eerst mogen werken met een speciale doelgroep, jongeren met gedragsproblemen in combinatie met een meervoudige problematiek.
Ook in mijn afstudeer jaar heb ik besloten om bij De La Salle stage te lopen en hier mijn onderzoek te doen. Hier werk ik mee aan een POLE-traject, in dit traject werken we met ervaringsleren in de buitenlucht. In het begin van mijn stage is er vaak de vraag gesteld of het leerproces wat de jongeren tijdens POLE leren bestendigd blijft als POLE afgelopen is. Hier was op dat moment nog geen onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk heeft dit voor mij mijn onderzoeksvraag opgeleverd: Wat is het effect van de POLE methodiek op de persoonskenmerken; coping, gedragsregulatie, zelfbeeld en competenties van de jongeren van De La Salle gemeten na 6 tot 12 maanden van afronding POLE-traject?

Wat een belangrijk detail is in mijn onderzoek is dat er een 0-meting, 1-meting en 2-meting al zijn uitgevoerd, tijdens een POLE-traject. Mijn onderzoek is een 3-meting waar na een half jaar tot een jaar gekeken wordt of de persoonskenmerken zijn veranderd. Deze 3-meting moet exact gelijk zijn aan de 0,1 en 2 meting zodat de betrouwbaarheid gegarandeerd is.
De jongeren en visors van de jongeren vullen in totaal 6 bestaande vragenlijsten in. Deze vragenlijsten zijn gekoppeld aan de persoonskenmerken van de jongeren. In de resultaten zal ik de data van de 3-meting vergelijken met de data van de 0, 1 en 2-meting. Hierna kan er een conclusie worden getrokken wat het effect is van POLE na 6 tot 12 maanden en wat er nodig is om het leerproces te bestendigen.”