Waardecreatie als afstudeerthema

Verschillende onderzoeken

Dit schooljaar is de nieuwe lichting vierdejaars studenten begonnen aan hun afstudeerjaar. Er zijn weer tien studenten die hebben gekozen om ‘waardecreatie: bewegen met beleving’ als thema te gebruiken voor hun onderzoek. Iedereen heeft in samenwerking met de werkplek een probleemstelling geformuleerd waarbij de onderwerpen heel divers zijn. Een van de studenten gaat onderzoeken hoe volgens kinderen een trampoline feestje verbeterd kan worden. Een ander richt zich op skireizen die worden aangeboden aan middelbare scholen, en welke waarde de leerlingen en docenten hechten aan een bepaalde dienst.
De studenten zijn nu bezig met het schrijven van hun literatuuronderzoek en methode, zodat ze in februari kunnen beginnen met praktijkonderzoek. Waardecreatie kan op veel verschillende manieren worden toegepast. In de komende tijd zullen een aantal van deze studenten kort toelichten hoe zij waardecreatie binnen hun praktijkonderzoek gaan toepassen. Wordt vervolgd…

Judith Brouwers en Ted Toussaint