Onderzoek en publicaties

Aan de implementatie van de KEIGAAF aanpak is een onderzoek gekoppeld. Dat onderzoek wordt uitgevoerd van 2016 tot en met 2020 uitgevoerd door Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool. Met het onderzoek willen we de effecten van KEIGAAF onderzoeken. Dit doen we door te kijken naar de veranderingen in het eet- en beweeggedrag, de fysieke fitheid en de gewichtsstatus van basisschoolkinderen uit groep 4, 5 en 6 van de KEIGAAF basisscholen.

In maart en april 2017 vindt de nulmeting plaats. Vervolgens meten we in de twee daarop volgende jaren nogmaals dezelfde kinderen om de veranderingen in de tijd te zien. Om te kijken of de effecten te verklaren zijn door de KEIGAAF aanpak vergelijken we de resultaten van de KEIGAAF basisscholen in Eindhoven met de resultaten van referentiebasisscholen in Maastricht.

Naast deze effectenstudie proberen we ook inzicht te verkrijgen in de verschillende KEIGAAF aanpakken die de basisscholen uitrollen om zo mogelijke factoren te onderzoeken die KEIGAAF tot een succes maken of juist bemoeilijken.

  • Verjans-Janssen, S.R.B., Van Kann, D.H.H., Gerards, S.M.P.L., Vos, S.B., Jansen, M.W.J. & Kremers, S.P.J. (2018). Study protocol of the quasi-experimental evaluation of “KEIGAAF”: a context-based physical activity and nutrition intervention for primary school children. BMC Public Health, 18:842.
  • Verjans-Janssen, S, van de Kolk, I. Van Kann, D., Kremers, S. & Gerards, S. (2018). Effectiveness of school-based physical activity and nutrition interventions with direct parental involvement on children’s BMI and energy balance-related behaviors – A systematic review. Plos One, 13(9), e0204560.