Over Keigaaf

KEIGAAF is een aanpak om een gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen in Eindhoven te bevorderen. Het doel van KEIGAAF is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl en gezondheids-achterstanden onder kinderen te verkleinen. Wat maakt de KEIGAAF-aanpak uniek ten opzichte van andere interventies?

Een aanpak op maat

KEIGAAF-basisscholen creëren vanaf schooljaar 2016-2017 op basis van hun eigen behoeften een gezonde omgeving voor de kinderen. KEIGAAF is dus een project op maat. Een gezonde omgeving is een omgeving waarin bewegen en gezond eetgedrag mogelijk is en wordt gestimuleerd. In een gezonde omgeving worden KEIGAVE-activiteiten uitgevoerd. De KEIGAVE-activiteiten worden bedacht door de KEIGAAF-werkgroep van de school. Deelnemers van de KEIGAAF-werkgroep zijn bijvoorbeeld leerkrachten, een sportcoördinator, een vakdocent, een maatschappelijk werker, een kinderopvang-medewerker en ouders. De diversiteit van de werkgroep leden zorgt ervoor dat de mogelijkheden en behoeften per school goed geïnventariseerd kunnen worden en dat de krachten gebundeld worden om de KEIGAVE-activiteiten uit te voeren.

Bottum-up- en top-down-benadering

Onderzoekers ondersteunen de KEIGAAF-werkgroep. Ze bieden kaders en expertise op het gebied van mogelijke KEIGAVE-activiteiten. Ook voeren zij een inventarisatie uit van de huidige situatie. Met de resultaten van deze inventarisatie kunnen de KEIGAAF-werkgroepen vervolgens aan de slag.

Er is een heel scala aan mogelijkheden van KEIGAVE-activiteiten. Denk hierbij aan het creëren van een beweegvriendelijk schoolplein, het mogelijk maken en stimuleren van actief transport van en naar school, het aanbieden van naschools sportaanbod, het stimuleren van water drinken op school of het consumeren van gezonde pauzehappen, enzovoorts. Op welke activiteiten de KEIGAAF-werkgroep gaat inzetten, is afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden binnen en rondom school, in de wijk.

Gecombineerde school- en gezinsaanpak

Met deze KEIGAVE-activiteiten in de school- en wijkomgeving kunnen zoveel mogelijk basisschoolkinderen bereikt worden. Gezondheid is namelijk van iedereen. Voor ouders van kinderen met gezondheidsachterstanden biedt KEIGAAF in schooljaar 2017-2018 leefstijlcoaching. Leefstijlcoaches van Stichting Omnia Zuidoost-Brabant begeleiden ouders die behoefte hebben aan coaching op het gebied van opvoeding en leefstijl. De kinderen met gezondheidsachterstanden uit de groepen 5 tot en met 7 van de KEIGAAF scholen en hun ouders komen in aanmerking voor KEIGAAF-leefstijlcoaching.


  • Samenwerking

    De kracht van KEIGAAF zit in samenwerking. Binnen de school/wijk werken verschillende personen samen om de lokale KEIGAAF aanpak tot een succes te maken. KEIGAAF is een samenwerkingsverband tussen Fontys Sporthogeschool, SALTO Scholenstichting, Lumens, Sportformule Eindhoven en Universiteit Maastricht. Deze partners ondersteunen de scholen bij het organiseren en uitvoeren van de KEIGAVE-activiteiten en leveren expertise om een gezonde school- en wijkomgeving te creëren. Daarnaast zijn ook de gemeente Eindhoven, de GGD Brabant-Zuidoost, Buro Cement en Stichting Omnia Zuidoost-Brabant nauw betrokken bij de aanpak. De verschillende expertises van deze partners vullen elkaar goed aan in de KEIGAAF aanpak.


  • Doelstellingen

    Het doel van KEIGAAF is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl onder basisschoolkinderen en het verkleinen van gezondheidsachterstanden onder kinderen. Door middel van het creëren van een sociale en fysieke school/wijk- en thuisomgeving die kinderen uitnodigt en stimuleert om meer te bewegen en gezonder te eten, verwachten we dat kinderen over twee jaar meer bewegen, gezonder eten, dat ze fitter zijn en dat een stijging in overgewicht wordt voorkomen.


  • Doelgroep

    De KEIGAAF aanpak richt zich op basisschoolkinderen van scholen in Eindhoven die deelnemen aan de KEIGAAF aanpak. Er doen acht scholen mee. Het KEIGAAF onderzoek richt zich specifiek op kinderen in groep 4, 5 en 6 (in schooljaar 2016-2017).