Onderzoeksproject naar beweeggedrag van leerlingen

Sfeerafbeelding Fontys

Er zijn steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen dat bewegen een positieve invloed heeft op cognitieve onderwijsprestaties, bijvoorbeeld op het gebied van taal, rekenen en gedrag. Het project KEIGAAF is op zoek naar 8 basisscholen in de provincie Noord-Brabant en Limburg die als referentieschool mee willen doen aan een onderzoek. KEIGAAF heeft als doel dat kinderen meer gaan bewegen en plezier krijgen in het bewegen, zodat het een automatisme wordt.