Krachtvoer

Krachtvoer

Krachtvoer is een programma voor VMBO scholen dat is gericht op het bevorderen van gezond voedingsgedrag van de leerlingen. Het is effectief gebleken, maar het is ook gedateerd en alleen gericht op voeding. Daarom werd in 2016 door ZonMw een projectaanvraag voor 4 jaar gehonoreerd waarin de doorontwikkeling van het programma centraal staat.

In dit project wordt het programma Krachtvoer niet alleen up-to-date gemaakt, maar wordt het ook geschikter gemaakt om toe te passen binnen een bredere Gezonde Schoolaanpak. Het pakket wordt volledig in samenspraak met de doelgroep (leerlingen én leraren) ontwikkeld.

De uitvoering van het programma wordt gevolgd door onderzoek; niet zozeer om de effectiviteit van het programma te testen, maar vooral om kansen en barrières voor succesvolle uitvoering te identificeren. Deze kennis gebruiken we dan weer om Krachtvoer aan te passen, om op deze manier stap-voor-stap te komen tot een programma dat VMBO scholen ondersteunt in het realiseren van hun ambitie om gezonde keuzes voor zowel leraren als leerlingen gemakkelijker te maken.

Sinds 2018 is de nieuwe versie van krachtvoer beschikbaar via een online platform dat ontwikkeld werd door de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht (penvoerder van het project) en CITAVERDE, in samenwerking met het Voedingscentrum, TNO, Fontys Sporthogeschool (Lectoraat Move to Be), het Nederlands Jeugd Instituut, ResCon en Schools for Health Consultancy met een subsidie van ZonMw. Er is voortgebouwd op de papieren versie van Krachtvoer waaraan naast de huidige partners ook aan is bijgedragen door de Hartstichting.

Online platform

Meer informatie over het project vindt u op het online platform

Ga naar de website

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over projecten, onderzoeken en evenementen? Volg dan onze social media pagina's. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen via:

08850 81111
sporthogeschool@fontys.nl