Over Marathon Eindhoven

Stichting marathon Eindhoven organiseert jaarlijks verschillende hardloopwedstrijden waaronder de marthon van Eindhoven. Fontys Hogescholen ondersteunt de marathon door samen met studenten op allerlei vlakken een leerwerkbedrijf op te zetten en studenten de mogelijkheid te bieden samen te leren.