Inhoud project

Beweeginterventies binnen bedrijven

De meest succesvolle beweeginterventies bevatten vaak combinaties van maatregelen. De optimale mix van interventiemaatregelen bevat in ieder geval maatregelen die betrekking hebben op informatievoorziening over bewegen, het aanbieden van beweegprogramma’s en het inrichten van de omgeving op bewegen. Individueel aangepaste beweegprogramma’s zijn effectief in het beïnvloeden van beweeggedrag, ook over een periode langer dan een jaar.

Aanbod Move to Health

Het aanbod van Move to Health bestaan uit gezondheidspromotie en het aanbieden van verschillende beweeginterventies; individuele- of groepsinterventies. Voorbeelden van beweeginterventies zijn lunchwandelingen, trapacties, fitbreak, sportbegeleiding, beweegcompetities, beweegcoaching en health-checks. Om tot een aanpak op maat te komen zal eerst onderzocht worden wat de behoeftes zijn van medewerkers door een quickscan uit te voeren. Zo sluiten de beweeginterventies goed aan bij de doelgroep en is de kans op borging groot.