Move to Health

Aanleiding van het project

Move to Health is een project van Fontys Sporthogeschool in samenwerking met Ergon Texieldiensten en Human Capital Care. Tijdens dit project houden tweedejaars studenten van de opleiding Sportkunde zich bezig met het aanbieden beweeg- en gezondheidscampagnes voor medewerkers. Gezondheid en vitaliteit leiden immers tot betere prestaties bij medewerkers en een vitale bedrijfscultuur. 

Achtergrond Vitaliteit en Gezondheid

De kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg nemen de laatste jaren steeds meer toe. Redenen daarvoor zijn o.a. de vergrijzing en de toename van het aantal welvaartziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type II (suikerziekte) en bepaalde vormen van kanker. Deze toename van welvaartsziekten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. 

Aangezien de werkende bevolking van Nederland een groot deel van de tijd op de werkplek doorbrengt, biedt de werkplek daarmee aanknopingspunten voor gezondheidsbevordering gericht op een groot aantal werkenden en heeft fysieke activiteit hierin een sleutelrol. Er is steeds meer bekend over de effectiviteit van interventies ter preventie van ongezond gedrag (Lucht & Polder, 2010). Steeds vaker komt naar voren dat geïndiceerde preventie veel gezondheidswinst kan opleveren en bovendien vaak kosteneffectief is (Lucht & Polder, 2010). 

Daarom voeren steeds meer bedrijven leefstijlbeleid in (TNO, 2009) en heeft een kwart van de werkgevers een beleid heeft om bewegen te stimuleren (WVS, 2011).

Veel zitten op het werk

Volgens gegevens van TNO brengen Nederlanders gemiddeld 9,5 uur per dag zittend door. Een op de zeven Nederlanders loopt zelfs nooit meer dan 10 minuten per dag. Ongeveer een derde tot de helft van het zitten gebeurt op het werk. Naar verwachting zullen werknemers steeds meer werk zittend uitvoeren door verdere digitalisering en automatisering. We zien dit o.a. terug in een toename van de hoeveelheid beeldschermwerk. Ook neemt thuiswerken toe, met als gevolg minder woon-werkverkeer en meer zitten. 

De gevolgen van veel zitten

De gevolgen van veel zitten, zijn op z’n minst zorgelijk zo waarschuwt het RIVM. Veel zitten wordt in verband gebracht met overgewicht, hartfalen, diabetes en vergroot zelfs de kans op vroegtijdig overlijden. Mensen die meer dan 11 uur per dag zitten lopen 40% meer kans op vroegtijdig overleden dan mensen die minder dan 4 uur per dag zitten (TNO,2016). Daar komt nog bij dat veel zitten niet gecompenseerd kan worden door te sporten of extra te bewegen. Het doorbreken van het langdurig zitten door regelmatig licht lichamelijk actief te zijn tijdens het werk, is effectiever.