My Optimal Running Experience

Hardlopen is vandaag de dag één van de meest populaire bewegingsvormen met een enorme diversiteit aan beoefenaars. Het is dan ook een sport die eenvoudig beoefend kan worden, die geen vaste specifieke infrastructuur of gezelschap vereist. Het hoeft dan ook weinig verwondering dat hardlopen voornamelijk individueel of in kleine groepjes wordt beoefend, buiten een verenigingscontext. Bovendien wordt verondersteld dat hardlopen een positief effect heeft op de gezondheid. Echter starten veel mensen met hardlopen, maar haken even snel weer af, blessures ontstaan door te snel of te ver te willen lopen, etc. Begeleiding op maat zou hardlopers kunnen ondersteunen bij het vermijden van blessures, het volhouden van goede intenties en het stellen van nieuwe doelen.

Om tegemoet te komen aan deze behoefte ontwikkelt Fontys Sporthogeschool My Optimal Running Experience. Dit is een onderzoeksproject binnen Fontys Sporthogeschool waar hardlopers op maat begeleid worden. Binnen dit project worden wetenschappelijk onderbouwde trainingen op maat aangeboden, zodat u gedegen, samen met een coach naar uw doel kunt werken. Aan de hand van een persoonlijk gesprek wordt uw beginsituatie en uw persoonlijke doelstellingen bepaald. Op basis hiervan wordt een trainingsschema opgesteld waarbij iedere trainingssessie wordt aangepast op basis van vooruitgang en het gevoel dat u als hardloper heeft. Hardlopers die deelnemen aan My Optimal Running Experience kunnen dit gratis doen (en eventueel naast hun huidige loopgroep). Als tegenprestatie wordt verwacht, dat u openstaat voor hardlooponderzoek bij het onderzoekscentrum ‘Move to Be’. Hierbij kunt u denken aan het dragen van wearables tijdens het hardlopen en uw resultaten daarvan delen, het invullen van vragenlijsten, het deelnemen aan additionele testen, etc. De begeleiding binnen dit project wordt deels door Engelstalige stagiaires uitgevoerd onder begeleiding van ervaren docent onderzoekers en looptrainers.


  • Doelstelling en doelgroep

    Doelstelling

    Het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwd begeleidingstraject die het toelaat om u, als hardloper op maat te begeleiden, waardoor u blessures vermijdt, uw goede intenties volhoud en de geformuleerde doelstellingen verantwoord behaalt.

    Doelgroep

    Individuele en ongeorganiseerde hardlopers die het leuk vinden om hun hardlopen te verbeteren middels begeleiding op maat en technologie.