Partners

 • Over TU/e

  Industrial Design TU/e heeft uitgebreide ervaring met onderzoek naar het design van innovatieve sport concepten. In onderzoeksprojecten zoals PlayFit en ProFit, in combinatie met field labs, en met spinoffs zoals SmartGoals, is Industrial Design TU/e een belangrijke partner in het ontwikkelen van speelse en innovatieve concepten om prestaties in duursport en breedtesport te verbeteren.

  Industrial Design TU/e biedt expertise in data-enabled en data-driven design, jarenlange ervaring in de visualisatie van gebruikersdata, verzameling van velddata, experiential design landscapes (EDL) (PhDs Michel Peeters, Carl Megens) en vele studentenprojecten op het gebied van sport en vitaliteit in drie grote educatie clusters (wearable senses, playful interaction, out of control). De onderzoekers betrokken bij het project hebben een multidisciplinaire expertise op het gebied van design van speelse, interactieve en betekenisvolle product service systemen, in het bijzonder op het gebied van visualisatie, data, cognitie en serious gaming.

  Industrial Design TU/e heeft de beschikking over laboratoria om prototypes te maken met behulp van draagbare sensoren, 3D printing, elektronica en intuïtieve interactietechnieken. Daarnaast biedt het een gezonde wetenschappelijke omgeving met een hoge multidisciplinariteit, gefocust op het aanpakken van sociale problemen maar ook op het creëren van impact in het bedrijfsleven en ondernemerschap.

  Er zijn uitstekende actieve en langlopende relaties met Fontys, waarmee een samenwerkingsverband op het gebied van Interaction Design is, met Fontys Sporthogeschool, en met Sports & Technology.

 • Over KU Leuven

  KU Leuven Research & Development (LRD) is de dienst voor kennis- en technologietransfer (Technology Transfer Office – TTO) van de Associatie KU Leuven. LRD heeft een solide ervaring op het vlak van onderzoekssamenwerking, het beheer van octrooien en licenties, de oprichting van spin-off bedrijven en kennisgedreven regionale ontwikkeling. LRD slaat een brug tussen wetenschap en bedrijfswereld, en engageert zich er toe om kennis en technologieën te laten doorstromen naar de samenleving. LRD ondersteunt onderzoekers doorheen het volledige traject van kennis- en technologietransfer en helpt hen om het commercieel potentieel van hun onderzoek maximaal te benutten.

  De betrokken onderzoeksgroepen van KU Leuven, FaBeRDTAIESAT-STADIUS en RxD hebben jarenlange onderzoekservaring op het gebied van analyse van biomedische en biomechanische data (afkomstig van sensoren) alsook ruime expertise in machine learning, data science, het verschaffen van gepaste feedback en visualisatie aan de eindgebruiker .

  Sports.Tech, de cluster van sport & technologie, is een project van LRD en Flanders Smart Hub (samenwerkingsverband tussen KU Leuven, Voka en Provincie Vlaams-Brabant). Sports.Tech is een netwerkplatform dat de muren tussen bedrijven, sportclubs, onderzoeksinstellingen en het beleid sloopt. Er wordt een brug geslagen tussen sport en technologie en samenwerking tussen alle actoren wordt gefaciliteerd om sneller, meer en betere innovatieve producten en diensten uit te werken. Door te zorgen voor een betere kruisbestuiving optimaliseren we het potentieel en innovatievermogen die de prestaties van onze sporters naar een hoger niveau tillen.Deze quadruple helix vorm biedt de mogelijkheid om sneller en beter tot innovaties te komen in de sport.

 • Over Fontys

  Fontys is een kennisinstituut dat bachelor en masteropleidingen (o.a. binnen de domeinen sport, bewegen en techniek) aanbiedt. Kennisinnovatie en onderzoek worden vormgegeven in lectoraten. Het onderzoek is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe Fontys opleidt, en komt tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld, bij voorkeur in (regionale) kennisnetwerken.Vanuit Fontys Sporthogeschool is het Lectoraat Move to Be betrokken. De betrokken lectoraten van Fontys Hogeschool ICT zijn Lectoraat Big Data en Lectoraat Serious Game Design / Interaction Design.

  Het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool (FSH) zorgt voor de nodige impulsen om door middel van onderzoek te komen tot slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De expertise van het lectoraat situeert zich onder meer op het meten van sport- en beweeggedrag en het stimuleren en begeleiden van breedtesporters. Binnen de programmalijn ‘Profiling en designing’ wordt technologie niet enkel ingezet om te meten, maar ook voor bewegingsstimulering en –interventie en coachen op afstand. Het lectoraat Move to Be ontwikkelde bijvoorbeeld recent, samen met technologiebedrijf 2M Engineering de hardloopapp INSPIRUN. Deze applicatie begeleidt hardlopers op interactieve wijze op basis van zowel gedragsmatige profielkenmerken, hardloopdoelen alsook objectieve en subjectieve feedback. Deze app moet hardlopers op maat begeleiden en ondersteunen bij het vermijden van blessures, het volhouden van goede intenties en het stellen van nieuwe doelen.

  Samen met Philips en de TU Eindhoven is FSH promotor van het impuls-programma ‘mine your own body’ waarin een achttal promovendi multidisciplinair samenwerken omtrent gezondheid, bewegen en sport. Het lectoraat Big Data van Fontys Hogeschool ICTheeft de relevante kennis, ervaring en software tools om het soort data mining dat gevraagd wordt in dit project succesvol te implementeren. Het lectoraat Serious Game Design / Interaction Design heeft jarenlange ervaring in het ontwerpen en implementeren van effectieve, vaak speelse, interacties voor het motiveren van mensen tot gedragsverandering, bewegen, en sportmotivatie. Verder beschikt Fontys HICT over uitstekende prototypingfaciliteiten voor software, elektronica, hardware en fysieke prototypes en kleine serie producties.

  Er zijn uitstekende actieve en langlopende relaties met de TU/e, waarmee een samenwerkingsverband op het gebied van Interaction Design is, met Fontys Sporthogeschool, en met Sports & Technology.

 • Over IMec

  Imec is een leidende onderzoeksinstelling in nanoelectronica op wereldvlak. Het brengt zijn wetenschappelijke kennis samen met de vernieuwingskracht van globale samenwerkingsverbanden in de ICT, gezondheidszorg en energie. Imec ontwikkelt technologische oplossingen, relevant voor de industrie. Het BAN (Body area Networks) departement heeft over de jaren heen een zeer grote expertise opgebouwd in de exploratie en ontwikkeling van kost-effectieve en betrouwbare gezondheids- en wellness toepassingen voor de industrie. De focus ligt op de ontwikkeling van de nodige front-end circuits die toelaten ultra laag verbruik schakelingen te ontwerpen en te realiseren die nodig zijn voor draagbare systemen die lichaamssignalen (ECG, EEG, EMG,…) zeer nauwkeurig kunnen registreren. Deze schakelingen zijn de basis voor de ontwikkeling van draagbare draadloze sensoren (in nauwe samenwerking met imec Nederland). Deze sensoren worden momenteel ingezet in verscheidene toepassingsdomeinen en studies rond diverse aandoeningen (slaapstoornissen, stress, ..) met klinische partners (UZ Leuven, ZOL, …) in ambulante testomgevingen.

  Daarenboven kan imec mature technologie aanbieden voor de comfortable integratie van sensoren en elektronica op het lichaam, de kledij of de hulpmiddelen van de sporter (bv. de fiets). Eens het elektrisch sensor ontwerp gekend is, kan imec de nodige prototypes in deze technologieën aanmaken en ter beschikking stellen.

   

  Imec Nederland

  Stichting IMEC Nederland is een van de pijlers van het Holst Centre en heeft de laatste tien jaar een reputatie opgebouwd op het gebied van draagbare systemen rond gezondheid en levensstijl. Hiervoor zijn zowel de onderliggende technologieën (draadloze communicatie, sensoren, embedded algoritmen, analoge/digitale circuits,…) als de demonstrators/prototypes ontwikkeld om zo klein/dun mogelijk te zijn en zo min mogelijk energie te verbruiken. Een mooi voorbeeld is een dun systeem dat op de borst wordt aangebracht, hart analyse combineert met bewegingsmeters en ademhalingsanalyse, kan zien wat voor activiteit iemand doet en hoeveel calorieën daarbij worden verbruikt, en toch slechts 10 gram weegt en slechts 1 milliWatt verbruikt waardoor het een maand kan functioneren zonder opladen.

  De prototypes van zulke slimme sensor systemen worden getest in samenwerking met een tiental ziekenhuizen wereldwijd om te komen tot een afstemming van de ontwikkelingen aan de vraag vanuit het veld, alsook een hoge kwaliteit van de geleverde data en relevante informatie. Hiermee wordt geloofwaardigheid gecreëerd voor de producten die samen met het ecosysteem van industriële partners in de markt worden gezet, zowel voor medische als lifestyle toepassingen.

 • Over Sports & Technology

  Het cluster Sports & Technology is een open netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en sportfieldlabs waar ook overheden en maatschappelijke organisaties deel van uitmaken.

  Het netwerk heeft z’n zwaartepunt in de toptechnologie regio Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, maar strekt zich uit over het hele land. Het cluster Sports & Technologie maakt daarnaast deel uit van het landelijk ecosysteem voor sportinnovatie rond het programma Sportinnovator en van het Europese Platform voor Sport Innovatie EPSI. Ook onderhoudt Sports & Technology tal van nationale en internationale contacten en verbanden via projecten en programma’s.

 • Over Universiteit Gent

  Binnen de Universiteit Gent wordt de expertise rond sport gebundeld, met het oog op innovatie en valorisatie. Dit gebeurt binnen het IOF (Industrieel Onderzoek Fonds) consortium, Victoris. Onderzoekers worden ondersteund door een business developer, die de brug vormt tussen het onderzoek en de sector. Relevante competenties bevinden zich in het fundamenteel en toegepast onderzoek (voornamelijk biomechanica, inspanningsfysiologie, trainingsleer, letselpreventie en revalidatie), de dienstverlening (contract onderzoek voor Nike, Decathlon, Li-ning, etc en de link met het Centrum voor Sportgeneeskunde van het UZ Gent voor dagdagelijkse testing en begeleiding) en de valorisatie (Spin-off SpartaNova, 10.000 stappen project, etc..). Er is ook nieuwe infrastructuur voorhanden (Sport Science Laboratory – Jacques Rogge) waarin wordt samengewerkt met disciplines als ingenieurswetenschappen (microsystemen, cameratechnologie, ..), musicologie en andere.  UGent-IBCN brengt binnen Nano4Sports zijn ervaring en tools in rond het snel opzetten van infrastructuur voor het makkelijk en veilig verbinden en beschikbaar stellen van sensoren in een labo omgeving evenals het real-time analyseren van de sensor data in de cloud.