Over Fontys

Fontys is een kennisinstituut dat bachelor en masteropleidingen (o.a. binnen de domeinen sport, bewegen en techniek) aanbiedt. Kennisinnovatie en onderzoek worden vormgegeven in lectoraten. Het onderzoek is gericht op de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe Fontys opleidt, en komt tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld, bij voorkeur in (regionale) kennisnetwerken.Vanuit Fontys Sporthogeschool is het Lectoraat Move to Be betrokken. De betrokken lectoraten van Fontys Hogeschool ICT zijn Lectoraat Big Data en Lectoraat Serious Game Design / Interaction Design.

Het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool (FSH) zorgt voor de nodige impulsen om door middel van onderzoek te komen tot slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. De expertise van het lectoraat situeert zich onder meer op het meten van sport- en beweeggedrag en het stimuleren en begeleiden van breedtesporters. Binnen de programmalijn ‘Profiling en designing’ wordt technologie niet enkel ingezet om te meten, maar ook voor bewegingsstimulering en –interventie en coachen op afstand. Het lectoraat Move to Be ontwikkelde bijvoorbeeld recent, samen met technologiebedrijf 2M Engineering de hardloopapp INSPIRUN. Deze applicatie begeleidt hardlopers op interactieve wijze op basis van zowel gedragsmatige profielkenmerken, hardloopdoelen alsook objectieve en subjectieve feedback. Deze app moet hardlopers op maat begeleiden en ondersteunen bij het vermijden van blessures, het volhouden van goede intenties en het stellen van nieuwe doelen.

Samen met Philips en de TU Eindhoven is FSH promotor van het impuls-programma ‘mine your own body’ waarin een achttal promovendi multidisciplinair samenwerken omtrent gezondheid, bewegen en sport. Het lectoraat Big Data van Fontys Hogeschool ICTheeft de relevante kennis, ervaring en software tools om het soort data mining dat gevraagd wordt in dit project succesvol te implementeren. Het lectoraat Serious Game Design / Interaction Design heeft jarenlange ervaring in het ontwerpen en implementeren van effectieve, vaak speelse, interacties voor het motiveren van mensen tot gedragsverandering, bewegen, en sportmotivatie. Verder beschikt Fontys HICT over uitstekende prototypingfaciliteiten voor software, elektronica, hardware en fysieke prototypes en kleine serie producties.

Er zijn uitstekende actieve en langlopende relaties met de TU/e, waarmee een samenwerkingsverband op het gebied van Interaction Design is, met Fontys Sporthogeschool, en met Sports & Technology.