Over IMec

Imec is een leidende onderzoeksinstelling in nanoelectronica op wereldvlak. Het brengt zijn wetenschappelijke kennis samen met de vernieuwingskracht van globale samenwerkingsverbanden in de ICT, gezondheidszorg en energie. Imec ontwikkelt technologische oplossingen, relevant voor de industrie. Het BAN (Body area Networks) departement heeft over de jaren heen een zeer grote expertise opgebouwd in de exploratie en ontwikkeling van kost-effectieve en betrouwbare gezondheids- en wellness toepassingen voor de industrie. De focus ligt op de ontwikkeling van de nodige front-end circuits die toelaten ultra laag verbruik schakelingen te ontwerpen en te realiseren die nodig zijn voor draagbare systemen die lichaamssignalen (ECG, EEG, EMG,…) zeer nauwkeurig kunnen registreren. Deze schakelingen zijn de basis voor de ontwikkeling van draagbare draadloze sensoren (in nauwe samenwerking met imec Nederland). Deze sensoren worden momenteel ingezet in verscheidene toepassingsdomeinen en studies rond diverse aandoeningen (slaapstoornissen, stress, ..) met klinische partners (UZ Leuven, ZOL, …) in ambulante testomgevingen.

Daarenboven kan imec mature technologie aanbieden voor de comfortable integratie van sensoren en elektronica op het lichaam, de kledij of de hulpmiddelen van de sporter (bv. de fiets). Eens het elektrisch sensor ontwerp gekend is, kan imec de nodige prototypes in deze technologieën aanmaken en ter beschikking stellen.

 

Imec Nederland

Stichting IMEC Nederland is een van de pijlers van het Holst Centre en heeft de laatste tien jaar een reputatie opgebouwd op het gebied van draagbare systemen rond gezondheid en levensstijl. Hiervoor zijn zowel de onderliggende technologieën (draadloze communicatie, sensoren, embedded algoritmen, analoge/digitale circuits,…) als de demonstrators/prototypes ontwikkeld om zo klein/dun mogelijk te zijn en zo min mogelijk energie te verbruiken. Een mooi voorbeeld is een dun systeem dat op de borst wordt aangebracht, hart analyse combineert met bewegingsmeters en ademhalingsanalyse, kan zien wat voor activiteit iemand doet en hoeveel calorieën daarbij worden verbruikt, en toch slechts 10 gram weegt en slechts 1 milliWatt verbruikt waardoor het een maand kan functioneren zonder opladen.

De prototypes van zulke slimme sensor systemen worden getest in samenwerking met een tiental ziekenhuizen wereldwijd om te komen tot een afstemming van de ontwikkelingen aan de vraag vanuit het veld, alsook een hoge kwaliteit van de geleverde data en relevante informatie. Hiermee wordt geloofwaardigheid gecreëerd voor de producten die samen met het ecosysteem van industriële partners in de markt worden gezet, zowel voor medische als lifestyle toepassingen.