Over Sports & Technology

Het cluster Sports & Technology is een open netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en sportfieldlabs waar ook overheden en maatschappelijke organisaties deel van uitmaken.

Het netwerk heeft z’n zwaartepunt in de toptechnologie regio Brainport, met Eindhoven als kloppend hart, maar strekt zich uit over het hele land. Het cluster Sports & Technologie maakt daarnaast deel uit van het landelijk ecosysteem voor sportinnovatie rond het programma Sportinnovator en van het Europese Platform voor Sport Innovatie EPSI. Ook onderhoudt Sports & Technology tal van nationale en internationale contacten en verbanden via projecten en programma’s.