Over TU/e

Industrial Design TU/e heeft uitgebreide ervaring met onderzoek naar het design van innovatieve sport concepten. In onderzoeksprojecten zoals PlayFit en ProFit, in combinatie met field labs, en met spinoffs zoals SmartGoals, is Industrial Design TU/e een belangrijke partner in het ontwikkelen van speelse en innovatieve concepten om prestaties in duursport en breedtesport te verbeteren.

Industrial Design TU/e biedt expertise in data-enabled en data-driven design, jarenlange ervaring in de visualisatie van gebruikersdata, verzameling van velddata, experiential design landscapes (EDL) (PhDs Michel Peeters, Carl Megens) en vele studentenprojecten op het gebied van sport en vitaliteit in drie grote educatie clusters (wearable senses, playful interaction, out of control). De onderzoekers betrokken bij het project hebben een multidisciplinaire expertise op het gebied van design van speelse, interactieve en betekenisvolle product service systemen, in het bijzonder op het gebied van visualisatie, data, cognitie en serious gaming.

Industrial Design TU/e heeft de beschikking over laboratoria om prototypes te maken met behulp van draagbare sensoren, 3D printing, elektronica en intuïtieve interactietechnieken. Daarnaast biedt het een gezonde wetenschappelijke omgeving met een hoge multidisciplinariteit, gefocust op het aanpakken van sociale problemen maar ook op het creëren van impact in het bedrijfsleven en ondernemerschap.

Er zijn uitstekende actieve en langlopende relaties met Fontys, waarmee een samenwerkingsverband op het gebied van Interaction Design is, met Fontys Sporthogeschool, en met Sports & Technology.