Windesheim Zwolle

Het kenniscentrum Bewegen en Educatie en de Calo van Hogeschool Windesheim voert onderzoek uit op het gebied van bewegen en sport. De thema’s in de onderzoeksprojecten zijn gericht op het motorisch leerproces van kinderen, hun percepties en ‘decision making’ in sportspelen en de rol en betekenis van digitalisering in de contexten bewegingsonderwijs en sport. Deze thema’s worden uitgevoerd door het lectoraat Bewegen, School & Sport. Hiertoe behoren de activiteiten van het Netwerk Teaching Games. In dit netwerk staat de ontwikkeling van sport- en onderwijsconcepten over spelgecentreerd leren centraal.

Een van de projecten bestaat uit de samenwerking met de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Het doel van deze samenwerking is de implementatie van impliciete leermethoden in de bestaande trainingsprogramma’s van de jeugdopleiding. Binnen het NTG biedt het kenniscentrum ondersteuning in het schrijven van publicaties en concepten voor methodeboeken over aangepaste spelsituaties.

Daarnaast verzorgt het lectoraat nationale en internationale workshops en keynotes over het spelconcept en curriculum model Teaching Games for Understanding.

Contact Windesheim Zwolle

Website www.windesheim.nl
Contactpersoon Jeroen Koekoek
E-mail jh.koekoek@windesheim.nl