Drukte bij workshops tijdens KVLO Studiedag VO

Op maandag 19 januari jl heeft de landelijke KVLO Studiedag Voortgezet Onderwijs plaatsgevonden op Fontys Sporthogeschool Eindhoven. Een studiedag die volledig in het teken stond van ‘Een Krachtige Leeromgeving’, en waarop de docenten LO, de combinatiefunctionarissen en ander professionals inspirerende workshops konden volgen.

Sfeerafbeelding Fontys

Grote aanloop workshops 'Een punt voor Gym'

Gezien het aantal aanmeldingen hebben we onze workshop ‘Een Punt voor Gym: motiverende beoordelingsvormen’ middels parallelsessies zelfs viermaal mogen geven. Samen met ruim 100 enthousiaste deelnemers hebben we stilgestaan bij en gediscussieerd over de basisvoorwaarden van een goede beoordeling, hoe we als docent beoordelen (evaluatieactiviteiten) kunnen inzetten om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen en op welke wijze we als docent bij het beoordelen tegemoet kunnen komen aan de motivatie van onze leerlingen. Door een gezonde mix van theorie en werkopdrachten zijn de deelnemers voorzien van praktische handvatten waarmee ze de eigen ‘toetspraktijk’ een kwaliteitsimpuls kunnen geven.

Sfeerafbeelding Fontys

Motiverend spel(sport)onderwijs: kennismaken met een spelgecentreerde aanpak

Ook voor de workshop ‘Motiverend spel(sport) onderwijs’, was er veel interesse. Frank de Kok, workshopleider: "tijdens de workshop zijn we met twee groepen van meer dan 30 collega’s uit het werkveld op zoek gegaan naar de mogelijkheden om binnen spel(sport)activiteiten iedere leerling in de gelegenheid te stellen succesvolle bewegings- en belevingservaringen op te laten doen. Ervaringen die van cruciaal belang zijn voor het tot stand brengen en het ontwikkelen van gemotiveerd (beweeg)gedrag, en daarmee de kans op een leven lang sporten en bewegen te vergroten".

Sfeerafbeelding Fontys

De Self-Determination Theory van Richard Ryan en Edward Deci vormde in deze workshop het theoretisch kader. In deze workshop zijn we samen met de enthousiaste deelnemers gaan kijken naar deze theorie en hoe deze aansluit bij de spelgecentreerde aanpak van Fontys Sporthogeschool. Frank: "Middels een groot aantal badminton- een zaalvoetbalvormen hebben we onderwijs op maat gemaakt voor iedere (individuele) leerling én om tegemoet te komen aan de competentiegevoelens van leerlingen. Vervolgens zijn we middels een werkvorm met challengekaarten bij volleybal gaan kijken of we, door de deelnemers autonomie te geven, de betrokkenheid ook daadwerkelijk vergroot werd. Natuurlijk speelde het tegemoet komen aan competentiegevoelens hierbij ook een rol". We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. De collega’s uit het werkveld gingen met nieuwe ideeën naar huis en gaan nu de uitdaging aan om met een spelgecentreerde aanpak hun eigen spelonderwijs verder vorm te geven.

Sfeerafbeelding Fontys