Opleidingsdocenten Sporthogeschool presenteren boek ‘spelinzicht’

Sfeerafbeelding Fontys

Dinsdag 12 januari ontvingen de auteurs en opleidingsdocenten van Fontys Sporthogeschool, Gwen Weeldenburg, Enrico Zondag en Frank de Kok, uit handen van het Jan Luiting Fonds en uitgever Arko Sports Media het eerste exemplaar van het boek 'spelinzicht'.

In dit boek wordt de theoretisch onderbouwde speler- en spelgecentreerde visie en het vakdidactische model 'spelinzicht' uiteengezet. Een visie op grond waarvan de professional uit de wereld van sport en bewegen een zinvolle en betekenisvolle spelleeromgeving kan creëren en zijn didactisch handelen kan verantwoorden. Het ruim 500 pagina's tellende boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft de theoretische verantwoording van de in deel twee uitgewerkte onderwijsleerstof.

Het didactiek boek is verkrijgbaar via het Jan Luiting Fonds.


Sfeerafbeelding Fontys