Papendaldagen - “Inzichtelijk leren spelen binnen terugslagspelen”

Ook dit jaar mocht de sectie spelsportonderwijs van de Fontys Sporthogeschool weer drie workshops verzorgen tijdens de Papendaldagen, met dit jaar als thema “inzichtelijk leren spelen binnen terugslagspelen”. Op 23 juni 2015 stond het vakdidactisch model SPELinZICHT, waarin o.a. het spelend leren spelen een uitgangspunt vormt, en bij aanvang van het leerproces de nadruk wordt gelegd op het aanleren van tactische i.p.v. technische vaardigheden. Ruim 100 collega's van de KVLO-afdeling Gelre speelden enthousiast een groot aantal volleybal-, badminton- en tafeltennisactiviteiten op verschillende niveaus. Daarmee kregen de deelnemers een aantal praktische tools van waaruit elke docent, op basis van speluitdagingen, onderwijsleerstof op maat kan ontwikkelen. Als uitsmijter werden de deelnemers uitgedaagd om mee te denken over de mogelijkheden van adaptief toetsen binnen spelsportonderwijs. Wellicht een interessant thema voor een volgende workshop. In november van dit jaar komt het boek ‘SPELinZICHT’ op de markt. Hierin wordt een vakdidactisch model van een speler- en spelgecentreerde didactiek van spelsporten uitgewerkt, en een groot aantal inspirerende voorbeelden gegeven.