Succesvolle masterclass David Gutierrez (Netwerk international Teaching Games for Understanding & AIESEP)

Sfeerafbeelding Fontys

Maandag 18 en dinsdag 19 mei 2015 had de vakgroep spelsportonderwijs van Fontys Sporthogeschool, initiatiefnemer van het Netwerk Teaching Games, kijkt uiterst tevreden terug en hoopt in de toekomst soortgelijke evenementen te organiseren. David is vicevoorzitter van het internationale Teaching Games for Understanding netwerk en lid van AIESEP. Als expert op het gebied van sport pedagogy en teaching games is hij als docent en onderzoeker werkzaam op de Universiteit Castilla-la Mancha in Spanje.

Op dinsdagmiddag heeft David voor studenten, docenten LO, hogeschool docenten en trainers/coaches, een vier uur durende masterclass verzorgd met als thema ‘Teaching Games through the Teaching Games for Understanding (TGfU) and Sport Education (SE) Model’. Zowel het TGfU-model als het SE-model bieden de docent LO (en trainers/ coaches) houvast bij het verzorgen van spel(sport)onderwijs/ -trainingen. Het betreffen beiden ‘student centered approaches’. Waarbij het TGfU-model het accent met name legt op het spelcompetenter maken van leerlingen door hen in betekenisvolle en haalbare (plezierige) spelactiviteiten te plaatsen (‘small sided games’). En bij aanvang van het leerproces het tactisch leren (‘tactical awareness’ en ‘tactical understanding’) boven het technisch leren te plaatsen. Het SE-model richt zich o.a. op de transfer van alle waardevolle aspecten van de sport naar het bewegingsonderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan aspecten zoals plezier, uitdaging, zelfvertrouwen, presteren, deel uit maken van en belangrijk zijn voor het team, het maken van vrienden, et cetera. Om dit te bewerkstelligen wordt o.a. gebruik gemaakt van langlopende lesblokken (‘seasons’; minimaal 8 lessen) waarin de leerlingen de kans wordt geboden om ook echt iets te leren en beter te worden in de spelactiviteit. In vaste teams, waarin de leerlingen verschillende rollen en verantwoordelijkheden krijgen, wordt toegewerkt naar een afsluitend evenement. In de tussentijd worden alle (kleine) successen belicht en gevierd.

De discussie aan het eind van de masterclass toonde duidelijk de meerwaarde die het Sport Education Model kan hebben. Het toepassen van het model binnen de kaders van het onderwijs zoals deze in Nederland gelden, kon volgens de deelnemers wel een uitdaging vormen.

De vakgroep spelsportonderwijs van Fontys Sporthogeschool, partner in het Netwerk Teaching Games, kijkt uiterst tevreden terug op 19 mei en hoopt in de toekomst u weer te mogen verwelkomen op soortgelijke evenementen.

Sfeerafbeelding Fontys